News Search

By category

By keyword

By date

13th IAEC Congress Video already online

You can watch online the official video of the 13th International Congress of Educating Cities which took place in Barcelona last November 13-15 2014.

11-12-2014    Barcelona 2014   Congress   Videos

News Search

By category

By keyword

By date

Follow our Twitter

L’Ajuntament de Barcelona presenta el seu Pla Director de Relacions Internacionals amb 5 grans objectius articulats entorn de l'Agenda 2030: Parteneriats, Persones, Prosperitat, Pau i Planeta. Les cinc “P”
@bcn_ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona presenta su Plan Director de Relaciones Internacionales con 5 grandes objetivos articulados en torno a la Agenda 2030: Parteneriados, Personas, Prosperidad, Paz y Planeta. Las cinco “P” @bcn_ajuntament