Experiència destacada

A través d’aquesta publicació virtual els apropem periòdicament a una de les més de 500 experiències que conté el BIDCE, de temàtiques tan diverses com la participació ciutadana, el lleure, la formació permanent, el desenvolupament comunitari, el desenvolupament sostenible, les relacions intergeneracionals, etc… Les experiències són publicades en les tres llengües oficials de l’AICE (anglès, castellà i francès).

Museu a cel obert Godoy Cruz (Argentina)

Una iniciativa de recuperació de l’espai públic de Godoy Cruz (Argentina) mitjançant el muralisme.

L’escola adopta un monument Torí (Itàlia)

Un programa que promou l’apropiació i la protecció del patrimoni històric de Torí (Itàlia).

Cümelén Malargüe (Argentina)

Un taller d’integració laboral per a persones discapacitades de Malargüe (Argentina).

Taca Blanca Loulé (Portugal)

Un projecte de recuperació dels espais públics de Loulé (Portugal).

Fira de la Transparència en la Contractació Medellín (Colòmbia)

Iniciativa de Medellín (Colòmbia) amb vista a contribuir a la construcció de la ciutat des de l’òptica de la transparència i la legalitat.

Itinerari verd amb codis QR Viladecavalls

Una experiència d’aprenentatge-servei que apropa la natura i les TICs a l’alumnat de Viladecavalls (Espanya).

Burumi Jecheon (República de Corea)

Un programa que apropa la formació permanent als ciutadans de Jecheon (República de Corea).

L’Oficina de la Tranquil·litat Tolosa de Llenguadoc (França)

Una experiència d’atenció permanent als problemes dels ciutadans de Tolosa de Llenguadoc (França).

Esport per a tothom Praia (Cap Verd)

Un projecte de democratització de l’esport a Praia (Cap Verd).

Experiencia Destacada

Carta de Ciutats Educadores

Youtube

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.