Organització

Els Estatuts vigents de l’Associació estableixen un esquema organitzatiu compost per 4 grans òrgans.

Assemblea General

Òrgan suprem de l’AICE integrat per tots els associats.

Comitè Executiu

Li corresponen les funcions de direcció, gestió, execució i representació de l’Associació.

Secretariat

Responsable de la gestió quotidiana de l’Associació.

Xarxes

Estructures descentralitzades compostes per ciutats membre de l’AICE d’un determinat territori.

Ciutats Associades

Experiència Destacada

Temes d'Actualitat