Com associar-se?

Qualsevol ciutat que es comprometi amb els principis de la Carta de Ciutats Educadores pot adherir-se a l'AICE.

Els requisits per a la formalització de l’ingrés són els següents:

  1. Omplir tots els apartats de la sol·licitud d’ingrés a l’AICE i adhesió a la Carta de Ciutats Educadores, signada per l’Alcalde o Alcaldessa.
  2. Aprovació per part del màxim òrgan municipal de decisió dels polítics electes (Ple Municipal) de (a) compromís de compliment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores i (b) sol·licitud d’ingrés
  3. Remetre còpia de la sol·licitud d’ingrés a l’AICE i de l’acord de l’òrgan esmentat al Secretariat. L’Associació us farà arribar la factura amb la quota corresponent.
  4. Abonar la quota

Les ciutats membre es comprometen a acomplir els principis de la Carta de Ciutats Educadores i a participar en els canals de debat, intercanvi i col·laboració de l’AICE.

 

QUOTES ANUALS

(*) INB (metodologia Atlas) per Càpita segons el Banc Mundial.

Per a més informació consulteu: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD

DOCUMENTS:

Formulari d’Adhesió
Quotes 2024

 

Ciutats Associades

Experiència Destacada

Temes d'Actualitat