Com associar-se?

Qualsevol ciutat que es comprometi amb els principis de la Carta de Ciutats Educadores pot adherir-se a l'AICE.

Els requisits per a la formalització de l’ingrés són els següents:

  1. Omplir tots els apartats del sol·licitud d’ingrés a l’AICE i adhesió a la Carta de Ciutats Educadores, signada per l’Alcalde o Alcaldessa.
  2. Aprovació de l’adhesió per part del màxim òrgan municipal de decisió dels polítics electes (Ple Municipal).
  3. Remetre còpia de la sol·licitud d’ingrés a l’AICE i de l’acord de l’òrgan esmentat al Secretariat. L’Associació us farà arribar la factura amb la quota corresponent.
  4. Abonar la quota

Les ciutats membre es comprometen a acomplir els principis de la Carta de Ciutats Educadores i a participar en els canals de debat, intercanvi i col·laboració de l’AICE.

 

Quotes anuals 2020

Número
d’habitants
Grup I*
Producte Nacional Brut per càpita 0-1.000 US$   Benín, Nepal, Togo
Grup II*
Producte Nacional Brut per càpita 1.001-3.000 US$    Palestina, Senegal
Grup III*
Producte Nacional Brut per càpita 3.001-10.000 US$ Brasil, Colòmbia, Equador, Filipines, Marroc, Mèxic,  Rep. de Cap Verd, Tailàndia, Veneçuela
Grup IV*
Producte Nacional Brut per càpita de més de 10.001 US$ Alemanya, Argentina, Austràlia, Bèlgica,  Costa Rica, Croàcia, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Itàlia, Polònia, Portugal, Puerto Rico, Rep. de Corea, Romania, Suècia, Suïssa, Uruguai
Menys de 50.000
70 €
104 €
160,50 €
220 €
De 50.000 a 100.000
100 €
156 €
214 €
330 €
De 100.000 a 250.000
250 €
338 €
481,50 €
715€
De 250.000 a 500.000
350 €
520 €
749 €
1.100€
De 500.000 a 1.000.000
500 €
780 €
1.070 €
1.650€
De 1.000.000 a 2.000.000
650 €
1.040 €
1.605 €
2.200€
De 2.000.000 a 5.000.000
800 €
1.300 €
1.872,50 €
2.750 €
Més de 5.000.000
1.000 €
1.560 € 2.140 € 3.300 €

(*) INB (metodologia Atlas) per Càpita 2018 segons el Banc Mundial.

Per a més informació consultar: http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf

DOCUMENTS:

Formulari d’Adhesió
Quotes 2020