Experiència destacada

A través d’aquesta publicació virtual els apropem periòdicament a una de les més de 500 experiències que conté el BIDCE, de temàtiques tan diverses com la participació ciutadana, el lleure, la formació permanent, el desenvolupament comunitari, el desenvolupament sostenible, les relacions intergeneracionals, etc… Les experiències són publicades en les tres llengües oficials de l’AICE (anglès, castellà i francès).

Camins a la Ciutat Belo Horizonte (Brasil)

Iniciativa de transformació del centre de Belo Horizonte (Brasil).

Experiencia Destacada

Carta de Ciutats Educadores

Youtube

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.