Consulta les notícies de premis

  • Carta de Ciutats Educadores

   Monogràfics

   Experiència Destacada

   Premi Ciutats Educadores a Bones Pràctiques de Promoció de les Cures en la Ciutat

   El Premi Ciutats Educadores té per objectiu reconèixer i donar visibilitat internacional al treball realitzat per les Ciutats Educadores, així com per destacar bones pràctiques que puguin ser font d’inspiració per a d’altres municipis.

   El Premi es concedirà a tres experiències innovadores de tres ciutats associades diferents, emmarcades en el tema “Bones pràctiques de promoció de les Cures en la ciutat”.

   En grans línies en aquesta quarta edició es posa l’accent en polítiques i iniciatives municipals que donin resposta a les necessitats de cures des d’una perspectiva de cicle vital, polítiques municipals innovadores que apostin per situar les cures com a eix de transformació socio-econòmica des de la perspectiva de l’economia feminista i iniciatives  municipals que fomentin l’educació en torn a la eco-interdependència.