Vida saludable

«La salut és un estat complet de benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties». (Preàmbul de la Constitució de l'Organització Mundial de la Salut).

De la mateixa manera, segons l'Objectiu 3 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és fonamental garantir una vida saludable i promoure el benestar universal.

Per la seva part, la ciutat educadora ha de garantir la qualitat de vida de tots els seus habitants, promovent activament l'educació per a la salut i la participació de tots els seus habitants en bones pràctiques de desenvolupament sostenible. (Principi 11 de la Carta de Ciutats Educadores).

Carta de Ciutats Educadores

Congressos

Experiència Destacada

Experiències - Notícies

Parcs Biosaludables

Gimnasos a l'aire lliure que combinen l'esport i l'oci, amb l'objectiu d'incentivar entre la població adulta la pràctica informal d'exercici físic, contrarestar el sedentarisme i estimular la convivència. [...]

Programa integral de Prevenció de la Mutilació Genital Femenina

Una estratègia de prevenció i apoderament de les dones afectades de Mutilació Genital Femenina, a través de la qual es pretén, d’una banda, provocar un canvi de mentalitat entre les comunitats exposades a aquest risc, i de l’altra, afavorir la seva erradicació. [...]

Activa’t als parcs de Barcelona

A través d'aquesta iniciativa, la ciutadania, especialment aquelles persones més grans de 40 anys, poden mantenir un estil de vida saludable, fent una activitat esportiva saludable i gratuïta en els parcs i jardins de la ciutat, alguns d'ells situats a les àrees més desfavorides de la ciutat. [...]

Salut tot passant

Aquesta iniciativa ofereix atenció gratuïta en llocs de molta concurrència per a promoure hàbits saludables i detectar i prevenir malalties cròniques no transmissibles. [...]

El menú l’he fet jo!

Nens i nenes de 8 a 10 anys d'edat participen activament en el disseny del menú escolar, amb l'ajuda d'especialistes, i amb la finalitat de que prenguin consciència sobre la importància de la qualitat dels aliments que consumeixen i que, alhora, siguin del seu grat. [...]

El Centre d’Aprenentatge Feliç de l’Hospital d’Andong

L'any 2014, l'Hospital d'Andong va decidir obrir a les seves instal·lacions un Centre d'Aprenentatge Feliç, per tal que els pacients ingressats, els seus familiars i visitants externs poguessin beneficiar-se d'activitats i tallers formatius, a més de contribuir al seu benestar emocional i físic. [...]

Relacionar la vida

Alumnes de l'Escola Benviure i persones adultes diagnosticades d'alguna malaltia mental treballen conjuntament per promoure la integració social. [...]

Burumi

L’Ajuntament de Jecheon facilita cursos de formació permanent a persones que viuen lluny del centre educatiu o que tenen dificultats per arribar-hi, sent el professorat qui es desplaça al lloc on hi ha els participants. Aquest fet contribueix, a la vegada, a reduir les emissions de CO2. [...]

Programa d’Educació Alimentària “Cuina Uruguai”

Una unitat mòbil, totalment equipada per desenvolupar cursos de cuina, recorre diferents zones de Montevideo amb la finalitat de fomentar entre la població una alimentació saludable. [...]