Persones grans

Segons Dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), entre 2015 i 2050, la població mundial amb més de 60 anys d'edat passarà de 900 a 2.000 milions, el que representa un augment del 12% al 22% de la població mundial.

Els governs locals tenen un paper destacat a l'hora de donar resposta al repte d'una societat cada vegada més envellida. Els presentem una selecció de bones pràctiques de ciutats membre de l'AICE que aborden el tema des de diferents enfocaments com la participació, la formació permanent, el diàleg intergeneracional, la salut i el benestar, la inclusió o l'apoderament.

Carta de Ciutats Educadores

Congressos

Experiència Destacada

Experiències - Notícies

Combatent l’edatisme a través de l’art i la lectoescriptura

Dues iniciatives de l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz combinen les trobades intergeneracionals, entre gent gran i joves, amb la creació artística; i entre gent gran i nens i nenes, amb la lectoescriptura. [...]

Saber Sènior: escola de capacitació per a gent gran

Saber Sènior és una instància d'educació no formal en què persones grans comparteixen, en qualitat de docents els seus coneixements en diverses disciplines amb altres persones grans, ja sigui en format presencial o virtual.
[...]

ArtcomVida

Programa de cinema amateur participatiu desenvolupat per persones grans i persones amb diversitat funcional que assisteixen a les institucions socials d’Anadia. [...]

Al cor de la meva infància

Projecte de foment de les relacions intergeneracionals que promou espais de trobada entre nenes, nens, joves i gent gran de comunitats rurals a través d'activitats que vinculen la memòria, la vida i l'art. [...]

Persones grans saludables i actives

La iniciativa té per objectiu integrar a aquest grup de població a la vida activa de la ciutat, cosa que millora la seva qualitat de vida alhora que presten un servei a la comunitat. Integra dos programes diferenciats: el Programa Seguretat Viària i el Programa Patrimoni. [...]

Sensors: multiplicadors per a la no violència cap a les persones grans

Aquesta iniciativa promou la formació de veïns i veïnes com a multiplicadors de la "no violència cap a les persones grans". Les activitats consisteixen en tallers que plantegen la situació que viuen algunes persones grans i conviden a la reflexió des d'una perspectiva dels seus drets. [...]

RADARS, projecte d’acció comunitària per a les persones grans

Xarxa de prevenció i acció comunitària que té per objectiu garantir el benestar i el sentiment de seguretat de les persones grans, reduint la seva soledat, risc d’aïllament i d’exclusió social gràcies a l’atenció respectuosa del seu entorn. [...]

Universitat per a Persones Grans

Es tracta d'una oferta educativa que ofereix formació permanent ales persones grans amb l'objectiu de desenvolupar seves habilitats, combatre l'aïllament i augmentar la seva autoestima i autonomia. [...]

Centre Amigable de Formació Permanent Poble de Woojeong

Aquest Centre fomenta la integració de les persones coreanes procedents de l’illa russa de Sakhalin, que genera oportunitats de trobada i intercanvi amb la resta de la població. [...]

Vols ser guia del parc? Projecte persones grans voluntàries guies del parc

Persones grans voluntàries ofereixen visites guiades a grups escolars al Parque Grande de Saragossa, amb la finalitat de que coneguin i apreciïn la natura. Aquesta activitat contribueix, a més a més, a l’envelliment actiu i saludable de les persones grans. [...]

El centre de salut Bitgoeul per a persones grans

Aquest Centre té com a objectiu facilitar a les persones grans poder gaudir d'una vida feliç i saludable. Els serveis i activitats oferts pel Centre ajuden a prevenir algunes malalties freqüents en la tercera edat i, per aquesta raó, s’ha convertit en un lloc de referència. [...]

Aprenent a cuidar la nostra gent gran

Es tracta d'un curs gratuït de formació que facilita eines a persones interessades en la temàtica de l’atenció a la gent gran, promovent l'adquisició d'aprenentatges a partir de coneixements teòrics i de l'intercanvi d'experiències. [...]

El Consell de les Persones Grans

Amb aquesta experiència es pretén fomentar la participació de les persones majors de 60 anys en els assumptes de la ciutat. El Consell articula les seves reflexions i iniciatives amb associacions vinculades principalment a la gent gran, amb l'Ajuntament i amb persones expertes en temes concrets. [...]