Participació

Vivim temps en què la ciutadania demana una participació més directa en les decisions que l'afecten, sol·licita ser escoltada i que la seva veu es tingui en compte. Al seu torn, els problemes a què s'enfronten les ciutats són problemes complexos que requereixen de la cooperació i de la intel·ligència col·lectiva per afrontar-los. Per tot això, es fa necessari obrir els processos de presa de decisions municipals a la ciutadania i avançar cap a un model de democràcia més deliberativa. D'altra banda, a través de la participació ciutadana es regenera el compromís i la responsabilitat cívica i es reforça el sentiment de pertinença a la ciutat.

Formar una ciutadania activa, crítica i corresponsable és primordial per a les ciutats educadores. D'aquí el compromís amb una educació en valors i una formació que promogui l'associacionisme i la participació ciutadana en la construcció de la ciutat (principis 9 i 18 de la Carta de Ciutats Educadores).

Experiències - Notícies

Patis coeducatius

La iniciativa està enfocada al disseny d'espais no sexistes a les escoles i places municipals, dedicats a la població infantil, comptant amb la participació de l'alumnat d'educació infantil i primària, ampliant la varietat de jocs, basant-se en criteris d'igualtat,
[...]

Ambaixador Infantil de la Prevenció

La iniciativa es va crear per tal de fomentar la participació ciutadana de l'alumnat en la construcció d'una sana convivència escolar, i d'incidir en la prevenció de la violència i millorar la qualitat de vida, a través d'un concurs per designar ambaixadors infantils de la prevenció. [...]

Plataforma de Participació Giltzarri

Aquesta plataforma es constitueix com un espai a través del qual canalitzar la participació de la població adolescent i jove de la ciutat de Barakaldo, fomentant l'auto-lideratge i la coresponsabilitat, amb la finalitat de trencar amb la imatge estereotipada negativa de la població jove. [...]

Xarxa d’Innovació Educativa (XIE)

Escoles, administració local, famílies i empreses unides per millorar l’educació a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. [...]

Hotel Pasteur

Un innovador model de rehabilitació d'un edifici patrimonial amb criteris d'eficiència econòmica, participació ciutadana i adaptació a les necessitats canviants de la comunitat. [...]

Vivers d’infants i joves per a la participació ciutadana

S'estableixen processos formatius dirigits a nens, nenes, joves i les seves famílies en totes les zones de la ciutat per tal d'enfortir les capacitats que potencien la participació democràtica ciutadana, promovent el diàleg social i la interacció comunitària, entre d'altres. [...]

Xarxes de dones sense violència

Programa de prevenció de la violència de gènere que promou l'apoderament de les dones, afavorint la igualtat i participació ciutadana a través de la solidaritat de xarxes de dones. [...]

El nostre barri, la nostra ciutat

Un model de governança que promou l'apoderament i la implicació activa de la ciutadania en la posada en marxa de respostes col·lectives als problemes comuns identificats al barri de Bela Vista. [...]

Escola Oberta de la Ciutadania

Construir una ciutadania compromesa amb la seva comunitat, formant-la en les habilitats necessàries per participar, donant-li a conèixer els canals de participació i apropant l'Ajuntament a la ciutadania, per tal que aquesta sigui cada vegada més protagonista en la gestió i política municipals. [...]