Participació

Vivim temps en què la ciutadania demana una participació més directa en les decisions que l'afecten, sol·licita ser escoltada i que la seva veu es tingui en compte. Al seu torn, els problemes a què s'enfronten les ciutats són problemes complexos que requereixen de la cooperació i de la intel·ligència col·lectiva per afrontar-los. Per tot això, es fa necessari obrir els processos de presa de decisions municipals a la ciutadania i avançar cap a un model de democràcia més deliberativa. D'altra banda, a través de la participació ciutadana es regenera el compromís i la responsabilitat cívica i es reforça el sentiment de pertinença a la ciutat.

Formar una ciutadania activa, crítica i corresponsable és primordial per a les ciutats educadores. D'aquí el compromís amb una educació en valors i una formació que promogui l'associacionisme i la participació ciutadana en la construcció de la ciutat (principis 9 i 18 de la Carta de Ciutats Educadores).

Carta de Ciutats Educadores

Congressos

Experiència Destacada

Experiències - Notícies

Parlament Jove de Palmeira

El programa funciona com un parlament paral•lel, però sense poder legal. Brinda als joves l'oportunitat d'analitzar les demandes del seu municipi d'una manera més global, pensant també en possibles maneres d'abordar o resoldre els problemes que presenta la societat. [...]

Iniciativa Local

Projecte basat en la cooperació entre l’Ajuntament i la ciutadania, que aposta per la implementació conjunta dels projectes públics pel benefici de les comunitats locals. Les persones residents de la ciutat proposen les seves idees i indiquen quin rol volen tenir en la seva implementació. [...]

Itineraris vitals a l’entorn escolar: els nens i nenes i les seves famílies al centre de les polítiques educatives municipals

Un projecte per comprendre i millorar la seqüència d'etapes i moments vinculats amb l'escolarització i l'educació dels nens i nenes comptant amb la visió de les famílies i la infància [...]

Parlen els nens i nenes. El benestar subjectiu de la infància a Barcelona

Una intervenció amb un triple objectiu: generar un ampli coneixement sobre el benestar de la infància; posar els nens i les nenes al centre a través de metodologies participatives; i contribuir a la millora de les polítiques públiques locals destinades a la infància i adolescència. [...]

Bilbao Ciutat de Valors

El projecte té per objectiu situar els valors com el motor del desenvolupament humà de la ciutat de Bilbao. [...]

Crowdfunding Tampere

El projecte Crowdfunding Tampere promou la posada en marxa d'iniciatives socials autogestionades a través d'un model de finançament participatiu que compta amb suport econòmic i acompanyament tècnic municipal. [...]

COLAB. Laboratori col·laboratiu als barris de Pescadores i Grito do Povo

El projecte COLAB és una intervenció de base territorial que té com a objectiu promoure la participació ciutadana i millorar la qualitat de vida de les persones, tenint en compte el potencial educatiu de les activitats culturals. [...]

Pimp my Yard (Transformant el meu pati)

Pimp my Yard és un projecte que busca educar i despertar consciència social entre la ciutadania. El projecte es basa en la participació social, les iniciatives comunitàries i el disseny responsable. [...]

Benvinguts al llogaret M.A.E. (Programa de Música, Art i Esports)

El "llogaret MAE", dirigit pels seus residents, és una comunitat que persegueix l'autorealització, la integració social i l'autonomia per crear espais d'aprenentatge. [...]

Voluntariat Legislatiu: participació ciutadana en l’elaboració de polítiques públiques

Espai de trobada que pretén involucrar la ciutadania en la co-construcció participativa d'iniciatives legislatives que contribueixin a resoldre problemàtiques públiques que es considerin rellevants. [...]

Patis coeducatius

La iniciativa està enfocada al disseny d'espais no sexistes a les escoles i places municipals, dedicats a la població infantil, comptant amb la participació de l'alumnat d'educació infantil i primària, ampliant la varietat de jocs, basant-se en criteris d'igualtat,
[...]

Ambaixador Infantil de la Prevenció

La iniciativa es va crear per tal de fomentar la participació ciutadana de l'alumnat en la construcció d'una sana convivència escolar, i d'incidir en la prevenció de la violència i millorar la qualitat de vida, a través d'un concurs per designar ambaixadors infantils de la prevenció. [...]

Plataforma de Participació Giltzarri

Aquesta plataforma es constitueix com un espai a través del qual canalitzar la participació de la població adolescent i jove de la ciutat de Barakaldo, fomentant l'auto-lideratge i la coresponsabilitat, amb la finalitat de trencar amb la imatge estereotipada negativa de la població jove. [...]

Xarxa d’Innovació Educativa (XIE)

Escoles, administració local, famílies i empreses unides per millorar l’educació a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. [...]

Hotel Pasteur

Un innovador model de rehabilitació d'un edifici patrimonial amb criteris d'eficiència econòmica, participació ciutadana i adaptació a les necessitats canviants de la comunitat. [...]

Vivers d’infants i joves per a la participació ciutadana

S'estableixen processos formatius dirigits a nens, nenes, joves i les seves famílies en totes les zones de la ciutat per tal d'enfortir les capacitats que potencien la participació democràtica ciutadana, promovent el diàleg social i la interacció comunitària, entre d'altres. [...]

Xarxes de dones sense violència

Programa de prevenció de la violència de gènere que promou l'apoderament de les dones, afavorint la igualtat i participació ciutadana a través de la solidaritat de xarxes de dones. [...]

El nostre barri, la nostra ciutat

Un model de governança que promou l'apoderament i la implicació activa de la ciutadania en la posada en marxa de respostes col·lectives als problemes comuns identificats al barri de Bela Vista. [...]

Escola Oberta de la Ciutadania

Construir una ciutadania compromesa amb la seva comunitat, formant-la en les habilitats necessàries per participar, donant-li a conèixer els canals de participació i apropant l'Ajuntament a la ciutadania, per tal que aquesta sigui cada vegada més protagonista en la gestió i política municipals. [...]

Voluntariat educatiu

Persones voluntàries de diferents edats i amb diferents formacions realitzen de manera puntual o permanent tasques de suport i acompanyament en l'àmbit educatiu a nens/es, adolescents, famílies, alumnat de centres de formació de persones adultes i del centre d’educació especial. [...]

El meu regal per a la ciutat

L'11 de novembre, Río Cuarto celebra l'aniversari de la seva fundació. Durant un mes, la ciutadania es convidada a presentar propostes de col·laboració o contribucions en forma de regals amb el propòsit d'embellir la ciutat i millorar la qualitat de vida. [...]

Voluntaris per Madrid

Veïns i veïnes de la ciutat formen part de projectes de participació ciutadana dissenyats i promoguts des de la iniciativa municipal en tots els àmbits (social, cultural, esportiu, mediambiental, de salut, etc.). [...]

Promotors Ciutadans

Alumnat de diferents nivells educatius s'involucra en la promoció de bones pràctiques de cura dels espais públics, per tal de contribuir a la construcció d'una ciutat més ordenada, neta, sostenible i segura. [...]

Mesa d’Articulació Educativa

Iniciativa de desenvolupament local, centrada en l’exercici de la democràcia participativa i l’enfortiment de xarxes de col·laboració, que consisteix en la implementació de diferents accions per millorar l’educació de la ciutat. [...]

Pla Plurianual (PPA) Participatiu

A través d'aquest pla, que articula els altres plans d'actuació de l'administració pública, s'ha obert un diàleg amb la ciutadania per tal de pensar conjuntament en els temes que afecten la vida de tots. [...]

El Consell Municipal dels Infants

Aquest Consell va ser creat amb l'objectiu d'estimular en els infants l'interès per participar en la vida de la ciutat i per contribuir a la seva formació com a ciutadans. [...]