Medi Ambient

En un món cada vegada més urbà, les ciutats tenen una gran responsabilitat a l'hora d'aconseguir un desenvolupament més sostenible que permeti satisfer les necessitats de les generacions actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures.

En aquest marc, les Ciutats Educadores es van comprometre a progressar cap a un desenvolupament urbà més sostenible, no només en termes mediambientals sinó també en termes socials, culturals i econòmics, en el marc del XII Congrés Internacional de Ciutats Educadores com ho posa de manifest la Declaració de Changwon. Una aposta que implica una educació ciutadana per aconseguir un canvi de valors, principis i conductes.

Principis de la Carta:
8 i 11

Carta de Ciutats Educadores

Congressos

Experiència Destacada

Experiències - Notícies

Moneda Verda: Intercanvi de residus orgànics per diners

El projecte comença amb la separació de les escombraries orgàniques domèstiques, residus que posteriorment es porten als punts de recollida, on les persones reben 1 Moneda Verda per cada 5 quilos de residus orgànics. Aquests residus posteriorment són tractats i convertits en fertilitzant. [...]

L’Ave per a tots i totes a Guimarães

El projecte neix amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana en la conservació i millora del riu Ave, i proposa un enfocament multidisciplinar i dinàmic per a empoderar a la ciutadania del municipi en la gestió dels seus propis recursos hídrics. [...]

Generació S: Programa de Sostenibilitat Alimentària

El projecte, implementat a totes les escoles d'Esposende, es basa en un pla de sostenibilitat alimentària que busca promoure un canvi d'actituds i comportaments entre les noves generacions davant dels problemes ambientals mundials. [...]

EMEA Parc Escola: Bones pràtiques d’educació per a una ciutadania plena i sostenible

L’Escola Municipal d’Educació Ambiental Parc Tangará (EMEA), de Santo André (Brasil), ofereix activitats per a que la ciutadania aprengui formes de viure a la ciutat de forma sostenible i integrada amb el medi ambient. [...]

Rius Amb Vida

Sota el lema “retornar els rius a la població”, el projecte fa la connexió entre el passat i el futur de l’aigua, mostrant a la població la riquesa natural de la regió i la feina de regeneració que s’està fent als rius, apostant per una ciutadania activa en la seva protecció. [...]

Refugis climàtics a les escoles

“Adaptem les escoles al canvi climàtic mitjançant el verd, el gris i el blau” busca la transformació dels centres en espais saludables a través de la incorporació de vegetació, ombres i fonts d’aigua. [...]

Pimp my Yard (Transformant el meu pati)

Pimp my Yard és un projecte que busca educar i despertar consciència social entre la ciutadania. El projecte es basa en la participació social, les iniciatives comunitàries i el disseny responsable. [...]

Pla d’alimentació sostenible

Un sistema de restauració municipal agroecològic, just i de proximitat. [...]

Projecte 50/50 d’estalvi energètic en centres educatius

Implicació de tota la comunitat educativa en l’estalvi d’energia i aigua a través de la sensibilització i el canvi d’hàbits. [...]

Carrer escolar

La iniciativa consisteix a tancar temporalment a la circulació el carrer (o part d'aquest) que porta a l'escola, durant el temps d'entrada i sortida d'alumnes (aproximadament uns 30 minuts), amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire i la seguretat viària. [...]

Biblioteca Verda a les biblioteques municipals de La Corunya

Una iniciativa posada en marxa el 2013 que fomenta la sensibilització de la ciutadania a través de pràctiques de sostenibilitat i respecte a la natura, associant la xarxa municipal de biblioteques al compromís mediambiental. [...]

Projecte Rius

El Projecte Rius promou la participació ciutadana en la conservació i millora dels rius mitjançant la sensibilització ciutadana sobre els problemes dels ecosistemes riberencs i la necessitat de protegir-los. [...]

Sistema de bicicletes públiques EnCicla

Una proposta de mobilitat sostenible per a la ciutat de Medellín i l'Àrea Metropolitana del Vall d'Aburrá, una alternativa integrada i complementària al sistema de transport públic i massiu de la ciutat. [...]

Capacitació energètica amb l’ajut de comptadors intel·ligents per al sector domèstic

En el marc d’aquest programa de formació domèstica sobre estalvi energètic, es va donar a 100 famílies voluntàries, durant 6 mesos, un comptador intel·ligent d’electricitat com a eina per controlar i prendre consciència del consum elèctric a l’habitatge. [...]

Programa de Conservació de la Biodiversitat de Vila Real

El Programa busca conciliar la preservació del valuós patrimoni biològic del municipi amb el foment del coneixement del territori i del desenvolupament local. [...]

Quilo Verd

Amb la finalitat de promoure el reciclatge, una vegada al mes es realitza aquesta iniciativa que consisteix en un intercanvi de quilos de deixalles per plantes natives de la regió de Quintana Roo. Per cada quilo aportat, les persones reben una planta. [...]

Creació d’una unitat de fabricació de briquetes

Paredes compta amb 1.260 fàbriques de mobles. Conscient d'aquest fet, l'Ajuntament va buscar una solució per reciclar els residus de fusta de les fàbriques i convertir-los en briquetes, les quals s'usen com a combustible en escoles i altres establiments municipals. [...]

Eco-menjars als equipaments de l’Ajuntament de Göteborg

Amb aquesta experiència l’Ajuntament de Göteborg pretén augmentar la proporció de menjar ecològic, ric en fruites i verdures de temporada, als serveis municipals, centres educatius, serveis públics de salut i a les residències per a la gent gran. [...]

Horts compartits

Ciutadans que viuen en blocs de pisos sense àrees verdes, transformen l’espai públic que es troba al peu del seu immoble, en un hort o jardí comunitari, promovent, a la vegada, un contacte més directe entre veïns, facilitant la convivència. [...]

Rosario més neta

L’Ajuntament de Rosario va iniciar aquest programa l’any 2009 amb l'objectiu d'abordar la gestió dels residus de manera interdisciplinària i participativa, apostant per un canvi cultural. [...]