Medi Ambient

En un món cada vegada més urbà, les ciutats tenen una gran responsabilitat a l'hora d'aconseguir un desenvolupament més sostenible que permeti satisfer les necessitats de les generacions actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures.

En aquest marc, les Ciutats Educadores es van comprometre a progressar cap a un desenvolupament urbà més sostenible, no només en termes mediambientals sinó també en termes socials, culturals i econòmics, en el marc del XII Congrés Internacional de Ciutats Educadores com ho posa de manifest la Declaració de Changwon. Una aposta que implica una educació ciutadana per aconseguir un canvi de valors, principis i conductes.

Principis de la Carta:
8 i 11

Experiències - Notícies

Projecte 50/50 d’estalvi energètic en centres educatius

Implicació de tota la comunitat educativa en l’estalvi d’energia i aigua a través de la sensibilització i el canvi d’hàbits. [...]

Carrer escolar

La iniciativa consisteix a tancar temporalment a la circulació el carrer (o part d'aquest) que porta a l'escola, durant el temps d'entrada i sortida d'alumnes (aproximadament uns 30 minuts), amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire i la seguretat viària. [...]

Biblioteca Verda a les biblioteques municipals de La Corunya

Una iniciativa posada en marxa el 2013 que fomenta la sensibilització de la ciutadania a través de pràctiques de sostenibilitat i respecte a la natura, associant la xarxa municipal de biblioteques al compromís mediambiental. [...]

Projecte Rius

El Projecte Rius promou la participació ciutadana en la conservació i millora dels rius mitjançant la sensibilització ciutadana sobre els problemes dels ecosistemes riberencs i la necessitat de protegir-los. [...]

Sistema de bicicletes públiques EnCicla

Una proposta de mobilitat sostenible per a la ciutat de Medellín i l'Àrea Metropolitana del Vall d'Aburrá, una alternativa integrada i complementària al sistema de transport públic i massiu de la ciutat. [...]

Capacitació energètica amb l’ajut de comptadors intel·ligents per al sector domèstic

En el marc d’aquest programa de formació domèstica sobre estalvi energètic, es va donar a 100 famílies voluntàries, durant 6 mesos, un comptador intel·ligent d’electricitat com a eina per controlar i prendre consciència del consum elèctric a l’habitatge. [...]

Programa de Conservació de la Biodiversitat de Vila Real

El Programa busca conciliar la preservació del valuós patrimoni biològic del municipi amb el foment del coneixement del territori i del desenvolupament local. [...]

Quilo Verd

Amb la finalitat de promoure el reciclatge, una vegada al mes es realitza aquesta iniciativa que consisteix en un intercanvi de quilos de deixalles per plantes natives de la regió de Quintana Roo. Per cada quilo aportat, les persones reben una planta. [...]

Creació d’una unitat de fabricació de briquetes

Paredes compta amb 1.260 fàbriques de mobles. Conscient d'aquest fet, l'Ajuntament va buscar una solució per reciclar els residus de fusta de les fàbriques i convertir-los en briquetes, les quals s'usen com a combustible en escoles i altres establiments municipals. [...]