Joventut

Actualment, hi ha 1.800 milions de joves al món d’edats que van de 10 a 24 anys, la població juvenil més gran de la història. La població juvenil mundial, que viu
majoritàriament en zones urbanes, creix a un ritme del 0’7% anual. És per això que les polítiques locals de joventut prenen cada cop més importància en la promoció, participació i millora de la qualitat de vida d’aquest sector d’edat.

Animem les ciutats a assumir el repte de plantejar el desenvolupament i la implementació de polítiques innovadores de joventut de caràcter global i tranversal, que
facilitin recursos i serveis per a l’assoliment de la plena ciutadania d’aquest segment de la població.

Carta de Ciutats Educadores

Congressos

Experiència Destacada

Experiències - Notícies

Codepillars Club: un espai per fomentar la participació de les nenes a la ciència i la tecnologia

La ciutat de Caguas promou el projecte Codepillars Club amb l'objectiu de fomentar que les nenes s'entusiasmin per professions relacionades amb les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i el disseny. [...]

Processos participats i cogestió d’espais juvenils

Una estratègia per gestionar els espais juvenils des de la mirada del col•lectiu per empoderar les associacions i agrupacions juvenils. [...]

Microteatre

Projecte de difusió i professionalització dirigit a dramaturgs novells i joves intèrprets teatrals. [...]

Estratègia Jove

Un programa gratuït que té el propòsit de millorar les condicions d'inserció laboral i la inclusió educativa de joves i també de persones adultes i facilitar, així, la seva transició del món educatiu al del treball, a través d'un procés d'orientació individual que acompanya els participants. [...]

Programa ASPA: suport socioeducatiu i prelaboral per a adolescents

Una iniciativa que té com a finalitat la implementació d'un conjunt d'actuacions de caràcter preventiu, per tal de compensar els dèficits personals, familiars i socials presents en els i les adolescents i joves que es troben en situació de risc social. [...]

Pràctiques cíviques

Estudiants d'educació secundària participen en el desenvolupament social de la seva ciutat, realitzant activitats solidàries vinculades a àmbits molt diversos (social, sanitari, de prevenció, educatiu, cultural, medi ambiental, etc.) en entitats públiques, sense ànim de lucre. [...]

Obert fins a l’alba

Un programa d'oci saludable i gratuït dirigit als joves de 13 a 35 anys, realitzat per ells i per a ells, basat en l'educació en el temps lliure mitjançant activitats esportives i culturals de caràcter socioeducatiu durant els caps de setmana, especialment les seves nits. [...]

Programa Jove d’Inclusió Socioeducativa

Una proposta adreçada a joves de 13 a 18 anys, que pretén afavorir el retorn a l'escola i la inclusió social de joves que han abandonat el sistema educatiu formal o bé que estan escolaritzats però que no assisteixen als centres educatius de forma continuada. [...]

Nosaltres proposem!

Un projecte que convida l’alumnat de secundària que cursa l'assignatura de Geografia a identificar problemes en l’àmbit de l’ordenament del territori, estimulant-lo a formular propostes de millora en la construcció de polítiques locals. [...]

Programa Estudia-Treballa

Joves que han abandonat els estudis tenen ara l'oportunitat d'acabar l' Educació Secundària Obligatòria (ESO), a través de l'oferiment d'un contracte laboral que els permet, a la vegada, aprendre un ofici. [...]

KAPS

Amb l'objectiu de lluitar contra les desigualtats, estudiants universitaris realitzen accions en la comunitat en què viuen, per tal de millorar la convivència. A canvi, reben una plaça un pis compartit, a un preu assequible. [...]

Tu m’importes

A través d'aquest programa es facilita a pares i mares adolescents accés i permanència al sistema educatiu formal. [...]