Joventut

Actualment, hi ha 1.800 milions de joves al món d’edats que van de 10 a 24 anys, la població juvenil més gran de la història. La població juvenil mundial, que viu
majoritàriament en zones urbanes, creix a un ritme del 0’7% anual. És per això que les polítiques locals de joventut prenen cada cop més importància en la promoció, participació i millora de la qualitat de vida d’aquest sector d’edat.

Animem les ciutats a assumir el repte de plantejar el desenvolupament i la implementació de polítiques innovadores de joventut de caràcter global i tranversal, que
facilitin recursos i serveis per a l’assoliment de la plena ciutadania d’aquest segment de la població.

Carta de Ciutats Educadores

Congressos

Experiència Destacada

Experiències - Notícies

Parlament Jove de Palmeira

El programa funciona com un parlament paral•lel, però sense poder legal. Brinda als joves l'oportunitat d'analitzar les demandes del seu municipi d'una manera més global, pensant també en possibles maneres d'abordar o resoldre els problemes que presenta la societat. [...]

‘Punt Afectes’: Promoció de la salut emocional i relacional de la població jove

Aquest servei municipal busca fomentar la salut emocional i el desenvolupament de relacions saludables entre la població jove. Pretén trencar amb models relacionals masclistes, dependents o abusius, aportant estratègies per detectar-los i substituir-los per models alternatius. [...]

Codepillars Club: un espai per fomentar la participació de les nenes a la ciència i la tecnologia

La ciutat de Caguas promou el projecte Codepillars Club amb l'objectiu de fomentar que les nenes s'entusiasmin per professions relacionades amb les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i el disseny. [...]

Processos participats i cogestió d’espais juvenils

Una estratègia per gestionar els espais juvenils des de la mirada del col•lectiu per empoderar les associacions i agrupacions juvenils. [...]

Microteatre

Projecte de difusió i professionalització dirigit a dramaturgs novells i joves intèrprets teatrals. [...]

Estratègia Jove

Un programa gratuït que té el propòsit de millorar les condicions d'inserció laboral i la inclusió educativa de joves i també de persones adultes i facilitar, així, la seva transició del món educatiu al del treball, a través d'un procés d'orientació individual que acompanya els participants. [...]

Programa ASPA: suport socioeducatiu i prelaboral per a adolescents

Una iniciativa que té com a finalitat la implementació d'un conjunt d'actuacions de caràcter preventiu, per tal de compensar els dèficits personals, familiars i socials presents en els i les adolescents i joves que es troben en situació de risc social. [...]

Pràctiques cíviques

Estudiants d'educació secundària participen en el desenvolupament social de la seva ciutat, realitzant activitats solidàries vinculades a àmbits molt diversos (social, sanitari, de prevenció, educatiu, cultural, medi ambiental, etc.) en entitats públiques, sense ànim de lucre. [...]

Obert fins a l’alba

Un programa d'oci saludable i gratuït dirigit als joves de 13 a 35 anys, realitzat per ells i per a ells, basat en l'educació en el temps lliure mitjançant activitats esportives i culturals de caràcter socioeducatiu durant els caps de setmana, especialment les seves nits. [...]

Programa Jove d’Inclusió Socioeducativa

Una proposta adreçada a joves de 13 a 18 anys, que pretén afavorir el retorn a l'escola i la inclusió social de joves que han abandonat el sistema educatiu formal o bé que estan escolaritzats però que no assisteixen als centres educatius de forma continuada. [...]

Nosaltres proposem!

Un projecte que convida l’alumnat de secundària que cursa l'assignatura de Geografia a identificar problemes en l’àmbit de l’ordenament del territori, estimulant-lo a formular propostes de millora en la construcció de polítiques locals. [...]

Programa Estudia-Treballa

Joves que han abandonat els estudis tenen ara l'oportunitat d'acabar l' Educació Secundària Obligatòria (ESO), a través de l'oferiment d'un contracte laboral que els permet, a la vegada, aprendre un ofici. [...]

KAPS

Amb l'objectiu de lluitar contra les desigualtats, estudiants universitaris realitzen accions en la comunitat en què viuen, per tal de millorar la convivència. A canvi, reben una plaça un pis compartit, a un preu assequible. [...]

Tu m’importes

A través d'aquest programa es facilita a pares i mares adolescents accés i permanència al sistema educatiu formal. [...]