Infància

Carta de Ciutats Educadores

Congressos

Experiència Destacada

Experiències - Notícies

Patis inclusius: Patis coeducatius

El projecte busca generar espais escolars de convivència, que no excloguin l’alumnat en funció de la seva edat, del sexe o de la seva expressió de gènere. [...]

Generació S: Programa de Sostenibilitat Alimentària

El projecte, implementat a totes les escoles d'Esposende, es basa en un pla de sostenibilitat alimentària que busca promoure un canvi d'actituds i comportaments entre les noves generacions davant dels problemes ambientals mundials. [...]

Itineraris vitals a l’entorn escolar: els nens i nenes i les seves famílies al centre de les polítiques educatives municipals

Un projecte per comprendre i millorar la seqüència d'etapes i moments vinculats amb l'escolarització i l'educació dels nens i nenes comptant amb la visió de les famílies i la infància [...]

Parlen els nens i nenes. El benestar subjectiu de la infància a Barcelona

Una intervenció amb un triple objectiu: generar un ampli coneixement sobre el benestar de la infància; posar els nens i les nenes al centre a través de metodologies participatives; i contribuir a la millora de les polítiques públiques locals destinades a la infància i adolescència. [...]

Carrer escolar

La iniciativa consisteix a tancar temporalment a la circulació el carrer (o part d'aquest) que porta a l'escola, durant el temps d'entrada i sortida d'alumnes (aproximadament uns 30 minuts), amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire i la seguretat viària. [...]

Ambaixador Infantil de la Prevenció

La iniciativa es va crear per tal de fomentar la participació ciutadana de l'alumnat en la construcció d'una sana convivència escolar, i d'incidir en la prevenció de la violència i millorar la qualitat de vida, a través d'un concurs per designar ambaixadors infantils de la prevenció. [...]