Inclusió Social

En un món on les desigualtats socials, econòmiques i d'oportunitats entre diferents sectors de la població tendeixen a accentuar-se, es requereix d'una aposta ferma i decidida per reforçar els mecanismes de benestar i protecció social dels col·lectius més vulnerables.

Prendre consciència dels mecanismes d'exclusió i marginació que afecten a les ciutats és un primer pas necessari. Les ciutats educadores avancen en la construcció de ciutats més inclusives des d'un enfocament integral, apostant per l'educació com a motor de desenvolupament personal i col·lectiu i de millora de la convivència i la cohesió social.

Principis de la Carta: 1, 2, 14, 15, 16, 17

Experiències - Notícies

Parc de l’Amistat

El primer parc inclusiu de la ciutat de Montevideo i d'Uruguai, amb accessibilitat universal, orientat a l'oci de nenes i nens, joves i persones adultes. A través de propostes lúdiques i educatives es propicien aspectes de socialització, inclusió i aprenentatge. [...]

D’aquí i d’allà

Un programa de ràdio que va néixer l'any 2007 amb la idea de dedicar un espai de l'emissora municipal, El Prat Ràdio, al col·lectiu d'immigrants que viuen en el municipi, donant-los veu com a protagonistes i conductors del programa. [...]

Hort al terrat

En terrats municipals en desús s'instal·len horts per fomentar l'agricultura sostenible, i especialment, afavorir la promoció de les persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental, en tant que part activa als horts, fet que millora la seva inclusió social i el seu aprenentatge.
[...]

Programa Recuperadors Urbans

Una iniciativa per a la millora de les condicions de vida de les persones que es dediquen a la recuperació urbana de residus, a través d’un enfocament integral. [...]

La Biblioteca Humana de Valongo dirigida a l’alumnat

La iniciativa de Valongo té la particularitat d'anar dirigida principalment a joves de 14 a 15 anys d'edat, per tal de fer front a estereotips i prejudicis, i rebre una educació basada en valors a través de la sensibilització. [...]

buntkicktgut: lliga intercultural de carrer

Aquesta iniciativa aprofita el poder del futbol de carrer per promoure el contacte i la interacció entre joves procedents de diversos països i joves d'origen alemany, a través d'una lliga intercultural. [...]

L’Obrador

Aquest equipament va ser creat per facilitar l'accés als béns culturals a la població del districte Oest de Rosario, un dels territoris més desafavorits de la ciutat, per tal de revaloritzar els seus trets identitaris, promoure els seus drets i buscar la seva inserció laboral. [...]

Basars de Dones Morelianes

Un programa que impulsa l'apoderament femení capacitant les dones en diferents activitats productives que generen ingressos econòmics. Els cursos són gratuïts i en ells les dones aprenen a elaborar productes artesans que més tard promocionaran i comercialitzaran. [...]

La tarifació social, una iniciativa local per a la igualtat d’oportunitats

Per tal de contribuir a l’equitat social, alguns serveis municipals apliquen aquest model de càlcul, el qual consisteix a substituir el preu únic per una taula de preus variables calculada en funció de la renda per càpita de les famílies, resultant un preu més reduït per a les rendes més baixes. [...]