Espai Públic

Transformar l'espai públic en un lloc harmònic de trobada de la població, adaptat a les diferents necessitats, millorar la connexió entre diferents zones de la ciutat, així com fomentar el sentiment de pertinència a la ciutat a través de l'apropiació i d'un ús cívic i respectuós de l'espai públic són alguns dels objectius de les ciutats educadores.

En aquest marc, les ciutats educadores desenvolupen programes d'eliminació de barreres arquitectòniques, de millora dels transports públics, dissenyen de forma participativa nous espais de la ciutat o implementen programes de foment de la convivència entre diferents col·lectius, grups d'edat, cultures, etc.

Principi de la Carta: 1, 8 i 10

Experiències - Notícies

Ciutadans com tu

Programa per millorar el clima de convivència a la ciutat a través de l’educació per a la ciutadania, el reconeixement positiu dels comportaments que contribueixen al bé comú i la comunicació pública [...]

El Pla Abre a Rouillon i Seguí

Consisteix en una intervenció integral per millorar la qualitat de vida, la convivència i la seguretat de la ciutadania que resideix en un conjunt de barris que presenten un entorn residencial deteriorat amb indicadors de risc d’exclusió social. [...]

Pla de regeneració urbana del centre històric

Govern local, experts i veïns treballen junts per millorar l'habitabilitat de l'antic centre històric, a través de la preservació del patrimoni cultural, la dinamització d'iniciatives econòmiques sostenibles i la participació comunitària. [...]

Tutor de barri

La tasca dels tutors de barri consisteix a informar sobre l'estat de l'espai públic de la seva àrea de residència, actuant a més com a agents educatius i de sensibilització en temes mediambientals i altres qüestions cap a la resta de la ciutadania. [...]

Pícnics nocturns

Per combatre la inseguretat a la ciutat, Rosario ha posat en marxa aquesta iniciativa, lliure i gratuïta, que consisteix a convidar la ciutadania a trobar-se i a gaudir i compartir els parcs públics durant els mesos d'estiu (de gener a abril), un dijous al mes, a partir de les vuit del vespre.
[...]

© Carlos Matelo

Recuperant una figura oblidada: el Placero

A més de ser un referent al barri pel que fa a la cura i el manteniment de parcs i places, actualment el Placero també assumeix o té el rol d’agent educador i transmissor de les polítiques municipals [...]

Construint el millor barri

Un programa que es caracteritza pel seu doble objectiu: donar tot el protagonisme a la ciutadania en el disseny i desenvolupament d'accions de millora de la qualitat de vida del seu barri, i estimular el sentiment de pertinença a aquest. [...]

El camí escolar, un camí segur

El camí escolar segur és un projecte educatiu de mobilitat dirigit en particular a l'alumnat dels centres educatius del barri del Couto. Té com a objectiu que l'alumnat vagi caminant a l'escola, evitant, en la mesura del possible, que ho faci en cotxe. [...]

Unitats de Vida Articulada (UVA)

Una vintena de grans equipaments municipals, repartits per la ciutat amb l’objectiu de fomentar la trobada, la recreació i la cultura, van ser dissenyats amb la participació ciutadana i són gratuïts i accessibles per a tothom. [...]