Espai Públic

Transformar l'espai públic en un lloc harmònic de trobada de la població, adaptat a les diferents necessitats, millorar la connexió entre diferents zones de la ciutat, així com fomentar el sentiment de pertinència a la ciutat a través de l'apropiació i d'un ús cívic i respectuós de l'espai públic són alguns dels objectius de les ciutats educadores.

En aquest marc, les ciutats educadores desenvolupen programes d'eliminació de barreres arquitectòniques, de millora dels transports públics, dissenyen de forma participativa nous espais de la ciutat o implementen programes de foment de la convivència entre diferents col·lectius, grups d'edat, cultures, etc.

Principi de la Carta: 1, 8 i 10

Carta de Ciutats Educadores

Congressos

Experiència Destacada

Experiències - Notícies

Refugis climàtics a les escoles

“Adaptem les escoles al canvi climàtic mitjançant el verd, el gris i el blau” busca la transformació dels centres en espais saludables a través de la incorporació de vegetació, ombres i fonts d’aigua. [...]

Pictogrames per a una ciutat inclusiva

Projecte per afavorir la inclusió social i l'autonomia de persones amb dificultats d'orientació cognitiva, reforçant-ne la seguretat en moure's per la ciutat. [...]

COLAB. Laboratori col·laboratiu als barris de Pescadores i Grito do Povo

El projecte COLAB és una intervenció de base territorial que té com a objectiu promoure la participació ciutadana i millorar la qualitat de vida de les persones, tenint en compte el potencial educatiu de les activitats culturals. [...]

Superilla Barcelona [Supermanzana Barcelona] Un model urbà per harmonitzar la mobilitat sostenible i la qualitat de vida a la ciutat

El programa Superilla Barcelona s'articula com un pla integral que pretén fomentar un ús equitatiu, saludable, segur i sostenible de l'espai urbà. [...]

Ciutadans com tu

Programa per millorar el clima de convivència a la ciutat a través de l’educació per a la ciutadania, el reconeixement positiu dels comportaments que contribueixen al bé comú i la comunicació pública [...]

El Pla Abre a Rouillon i Seguí

Consisteix en una intervenció integral per millorar la qualitat de vida, la convivència i la seguretat de la ciutadania que resideix en un conjunt de barris que presenten un entorn residencial deteriorat amb indicadors de risc d’exclusió social. [...]

Pla de regeneració urbana del centre històric

Govern local, experts i veïns treballen junts per millorar l'habitabilitat de l'antic centre històric, a través de la preservació del patrimoni cultural, la dinamització d'iniciatives econòmiques sostenibles i la participació comunitària. [...]

Tutor de barri

La tasca dels tutors de barri consisteix a informar sobre l'estat de l'espai públic de la seva àrea de residència, actuant a més com a agents educatius i de sensibilització en temes mediambientals i altres qüestions cap a la resta de la ciutadania. [...]

Pícnics nocturns

Per combatre la inseguretat a la ciutat, Rosario ha posat en marxa aquesta iniciativa, lliure i gratuïta, que consisteix a convidar la ciutadania a trobar-se i a gaudir i compartir els parcs públics durant els mesos d'estiu (de gener a abril), un dijous al mes, a partir de les vuit del vespre.
[...]

Recuperant una figura oblidada: el Placero

A més de ser un referent al barri pel que fa a la cura i el manteniment de parcs i places, actualment el Placero també assumeix o té el rol d’agent educador i transmissor de les polítiques municipals [...]

Construint el millor barri

Un programa que es caracteritza pel seu doble objectiu: donar tot el protagonisme a la ciutadania en el disseny i desenvolupament d'accions de millora de la qualitat de vida del seu barri, i estimular el sentiment de pertinença a aquest. [...]

El camí escolar, un camí segur

El camí escolar segur és un projecte educatiu de mobilitat dirigit en particular a l'alumnat dels centres educatius del barri del Couto. Té com a objectiu que l'alumnat vagi caminant a l'escola, evitant, en la mesura del possible, que ho faci en cotxe. [...]

Unitats de Vida Articulada (UVA)

Una vintena de grans equipaments municipals, repartits per la ciutat amb l’objectiu de fomentar la trobada, la recreació i la cultura, van ser dissenyats amb la participació ciutadana i són gratuïts i accessibles per a tothom. [...]

Fòrum Mundial sobre les Violències Urbanes i l’Educació per a la convivència i la Pau

Madrid acollirà del 19 al 21 d'abril de 2016 el Fòrum Mundial sobre les Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau; una cita destinada a perfilar les tasques que han d'assumir els governs locals i la ciutadania en el treball per a la construcció de la convivència i la pau. [...]

Metrominuto

Mapa de lectura fàcil que neix a la ciutat de Pontevedra per promoure la mobilitat a peu. Amb un disseny inspirat en els plànols de transport urbà, facilita la distància i el temps a peu entre diferents punts de la ciutat.

[...]

Projecte Paisatge

Alumnat, professorat i famílies implicats en la millora de l'entorn i en l'accessibilitat a tres centres educatius, situats a la perifèria de la ciutat, per tal d'incrementar la seguretat viària, la neteja i la qualitat paisatgística. [...]

Baana, un passeig de vianants i carril bici

Una antiga línia fèrria ha estat integrada al conjunt de la ciutat com a passeig de vianants i carril bici. A més, ha ajudat a unir diferents zones que havien quedat desconnectades per la mateixa línia. [...]

Torres al Centre

Projecte de rehabilitació i recuperació del centre històric que té per objectiu convertir la ciutat en un espai de referència urbanística i ambiental, i amb atractiu des del punt de vista social, econòmic i cultural. [...]

Veïns fent ciutat

A través d'aquest projecte l'Ajuntament busca involucrar els habitants en el disseny, la planificació, la construcció o remodelació i l' activació dels espais públics, fomentant l'empoderament de la comunitat a partir de la participació comunitària. [...]

Programa Vila Viva

La missió del Programa Vila Viva és la rehabilitació integral d'assentaments precaris, no només des de la dimensió urbanística sinó també social, comunitària i de regularització dels habitatges, a través de la participació dels habitants. [...]

Pactes de barri, un instrument de democràcia participativa

Els Pactes de barri constitueixen un compromís de l'Ajuntament de Ginebra, els habitants, treballadors i comerciants per a millorar la qualitat de vida dels barris, identificant les necessitats en cadascun d'ells i proposant projectes concrets. [...]

Via RecreActiva

Tots els diumenges durant 6 hores, l'Ajuntament de Guadalajara tanca les vies principals de la ciutat al trànsit de vehicles, amb la finalitat de que la ciutadania pugui gaudir de la ciutat, caminant, muntant amb bicicleta, patinant, practicant algun esport, passejant en família, etc. [...]

Taca Blanca

L'objectiu principal d'aquest projecte és la recuperació d'espais públics degradats, amb el suport i la participació de diferents entitats públiques i privades i de la ciutadania en general. [...]

Transformació urbana del centre històric de Granollers

Un projecte global de participació ciutadana centrat en la construcció d'un espai urbà de qualitat, afavoridor de la cohesió social, de la convivència i de la promoció de les activitats culturals i socials. Un espai amable pensat per a la ciutadania. [...]

Parc social

Després de constatar que es produïen situacions conflictives entre els grups d’edat que compartien un parc públic, l’Ajuntament i una altra entitat municipal van decidir intervenir en aquest espai a través d’un projecte educatiu que pretén facilitar el diàleg intergeneracional. [...]

L’Oficina de la Tranquil·litat

A través d'aquest servei es pretén trobar solució als problemes dels ciutadans, durant les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any, com per exemple: conflictes entre veïns, ús abusiu de l'espai públic, cotxes mal estacionats, molèsties provocades pel soroll, etc. [...]

Horts compartits

Ciutadans que viuen en blocs de pisos sense àrees verdes, transformen l’espai públic que es troba al peu del seu immoble, en un hort o jardí comunitari, promovent, a la vegada, un contacte més directe entre veïns, facilitant la convivència. [...]