Convivència i Cultura de Pau

El prèambul de la Carta de Ciutats Educadores recull:
"Les ciutats de tots els països han d’actuar, des de la seva dimensió local, com a plataformes d’experimentació i consolidació d’una ciutadania democràtica plena, promotores d’una convivència pacífica mitjançant la formació en valors ètics i cívics, el respecte a la pluralitat de les diverses formes possibles de govern democràtic i l’estímul d’uns mecanismes representatius i participatius de qualitat. És més urgent que mai l’educació en valors i drets humans, que atorguen sentit, ofereixen estímul, dibuixen un full de ruta democràtic i ens permeten conviure serenament."
A més, el principi 3 "Diversitat i no discriminació" afirma:
"La ciutat promourà l’educació en la diversitat per a la comprensió, la cooperació solidària internacional, el reconeixement i el respecte dels pobles indígenes i altres ètnies objecte de discriminació, i la pau al món. Una educació que combati qualsevol forma de discriminació. "

Carta de Ciutats Educadores

Congressos

Experiència Destacada

Experiències - Notícies

En clau de convivència

Espai socioeducatiu i cultural per a joves en privació de llibertat. [...]

Educació antiracista per a la inclusió i valorització de la diversitat ètnica i cultural

Programa educatiu per conscienciar sobre el passat i establir les bases per a una societat que respecti i s'enorgulleixi de la seva diversitat. [...]

Al cor de la meva infància

Projecte de foment de les relacions intergeneracionals que promou espais de trobada entre nenes, nens, joves i gent gran de comunitats rurals a través d'activitats que vinculen la memòria, la vida i l'art. [...]

Ciutadans com tu

Programa per millorar el clima de convivència a la ciutat a través de l’educació per a la ciutadania, el reconeixement positiu dels comportaments que contribueixen al bé comú i la comunicació pública [...]

Patis coeducatius

La iniciativa està enfocada al disseny d'espais no sexistes a les escoles i places municipals, dedicats a la població infantil, comptant amb la participació de l'alumnat d'educació infantil i primària, ampliant la varietat de jocs, basant-se en criteris d'igualtat,
[...]

D’aquí i d’allà

Un programa de ràdio que va néixer l'any 2007 amb la idea de dedicar un espai de l'emissora municipal, El Prat Ràdio, al col·lectiu d'immigrants que viuen en el municipi, donant-los veu com a protagonistes i conductors del programa. [...]

Xarxes de dones sense violència

Programa de prevenció de la violència de gènere que promou l'apoderament de les dones, afavorint la igualtat i participació ciutadana a través de la solidaritat de xarxes de dones. [...]

La Biblioteca Humana de Valongo dirigida a l’alumnat

La iniciativa de Valongo té la particularitat d'anar dirigida principalment a joves de 14 a 15 anys d'edat, per tal de fer front a estereotips i prejudicis, i rebre una educació basada en valors a través de la sensibilització. [...]

Israel-Palestina: per a una millor comprensió

Aquest projecte es va crear amb l'objectiu de sensibilitzar l'alumnat d'educació secundària de Brussel·les (de 16 a 18 anys d'edat) sobre la complexitat del conflicte israelià-palestí i construir, així, una millor convivència a la ciutat. [...]