Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Convocatòria a l’Assemblea General de l’AICE

Totes les ciutats associades han estat oficialment convocades a l'Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dia 14 de març a l’edifici principal de l’Ajuntament de Rosario (Argentina) -carrer Buenos Aires, número 711- a les 14:45 en primera convocatòria i a les 15:00 en segona convocatòria.

20-02-2014    Assemblea

Els adjuntem la proposta d’Ordre del Dia de la reunió així com l’Acta de la darrera reunió. Les ciutats que desitgin afegir algun altre punt a l’ordre del dia de l’Assemblea, han de notificar-ho per fax (+34 93 3427729) o correu electrònic (edcities@bcn.cat) al Secretariat abans del 3 de març, a fi i efecte d’elaborar l’ordre del dia definitiu.

L’acreditació de les delegacions i el lliurament de la documentació s’efectuaran a partir de les 14:45h. Els participants que no siguin els delegats oficials de la ciutat davant de l’Associació hauran d’estar degudament acreditats mitjançant el Formulari de Delegació A. Així mateix, aquelles ciutats que deleguin el seu vot a una altra ciutat membre de l’AICE hauran d’emplenar el Formulari de Delegació B i notificar-ho a la ciutat a qui deleguin el vot. En ambdós casos, s’haurà d’enviar còpia de la delegació al Secretariat de l’AICE, abans del 8 de març. Segons l’article 14 del Reglament Intern, “el nombre màxim de vots delegats que pot rebre una ciutat no superarà els deu vots”.

L’Assemblea s’obrirà amb la conferència “El poder transformador de la Ciutat Educadora” i, a continuació, tindrà lloc una Taula Rodona d’autoritats locals que compartiran com les seves respectives ciutats fan front al repte de la Inclusió. A més, durant el matí del dia 14 està previst un programa de visites a iniciatives innovadores de la ciutat de Rosario.

Podeu descarregar-vos la Memòria d’Activitats 2013 de l’AICE en el document adjunt o llegir-la en línia a continuació.

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

☕@fcrespoitorres
🧩Infancia, participación y medio ambiente
💡Claves #DesarrolloSostenible2030
🔌Interés x tema🔝motivación
⛑Conciencia y sensibilidad ambiental
💭Conocedores del tema
👣Liderazgo y autonomía d NNA
🔋Diversidad d experiencias
🦺Viabilidad visibilidad y cambios