Transparència

Amb vocació de transparència i millora constant, l'Associació Internacional de Ciutats Educadores treballa per facilitar l’accés a les dades més rellevants de l’organització.

Estatuts

Reglament intern

Pla estratègic 2015-2018

Pla d’Acció 2018

Memòria d’activitats 2017

Memòria econòmica 2017

Relació de llocs de treball

Convenis

Enquesta de valoració del XIV Congrés

Aquests documents són consultables en els 3 idiomes oficials de l’Associació: anglès, castellà i francès.

Per a més informació, contacteu el Secretariat de l’Associació (AICE).