Transparència

Amb vocació de transparència i millora constant, l'Associació Internacional de Ciutats Educadores treballa per facilitar l’accés a les dades més rellevants de l’organització.

Estatuts

Reglament intern

Pla estratègic 2019-2022

Pla d’Acció 2019

Memòria d’activitats 2018

Memòria econòmica 2018

Relació de llocs de treball

Oferta de treball 1/2018

Convenis

Enquesta de valoració de la XIII Trobada de la RECE

 

Aquests documents són consultables en els 3 idiomes oficials de l’Associació: anglès, castellà i francès.

Per a més informació, contacteu el Secretariat de l’Associació (AICE).