Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Reunió del Comitè Executiu

El 9 de juny es reuneix el Comitè Executiu per a ultimar els preparatius de les activitats del segon semestre.

14-06-2021    Comitè

El Comitè Executiu de l’Associació, format pels municipis de Barcelona, Rosario, Rennes, Changwon, Granollers, Lisboa, Morelia, Sorocaba, Tampere, Torino i Vitória, així com Andong i Katowice com a membres convidats, es va reunir el passat 9 de juny. Les ciutats de Morelia, Sorocaba i Vitória van excusar la seva participació.

El Comitè va valorar l’Assemblea General del mes de març i va acordar la proposta de celebració conjunta per al pròxim Dia Internacional de la Ciutat Educadora (30 de novembre) “La Ciutat Educadora no deixa ningú enrere”. Els preparatius per al Congrés Internacional Andong 2022 i les bases del Premi Ciutats Educadores 2022 van ser altres temes a l’ordre del dia. El Secretariat va informar els presents sobre els continguts previstos al nou monogràfic “Ciutat, Cures i Educació”, així com de les darreres formacions realitzades i d’una iniciativa formativa pilot que es durà a terme en els pròxims mesos. Per últim, es va donar la benvinguda al nou representant de la ciutat de Rennes, Nicolas Gauvain, i al regidor Francesc Arolas de Granollers com a nou tresorer de l’entitat.

 

 

 

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Ponete en mis zapatos.

🎉Siguen los festejos del Día Int. de la Ciudad Educadora.

👉Se promueven ⁣acciones de sensibilización y educación que prioricen la accesibilidad, contribuyan a una mejor calidad de vida y faciliten la convivencia en la ciudad.
#RosarioCiudadEducadora