Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Renovació del Comitè Executiu de l’AICE 2016-2020

Tenim el plaer d’informar-los que a la propera Assemblea General de l’Associació que se celebrarà a Rosario el 2 de juny, es procedirà a la renovació parcial del Comitè Executiu de l’AICE, òrgan de direcció, execució i representació de l’Associació.

09-05-2016    Comitè

Segons l’Article 20 dels Estatuts de l’AICE, el Comitè Executiu es composa d’entre 11 i 15 membres, els quals exerceixen el càrrec per un període de 4 anys que poden ser renovables.

Actualment, el Comitè es composa de 15 membres: Barcelona, Chagwon, Granollers, Guadalajara, Lisboa, Lomé, Lokossa, Medellín, Porto, Rennes, Rosario, Santo André, Sorocaba, Tampere i Torí.

El 2016, finalitzen el seu mandat les ciutats següents: Granollers, Guadalajara, Lisboa, Lokossa, Lomé i Tampere. El Secretariat agraeix a aquests membres del Comitè Executiu la seva feina, las seves contribucions, i el seu suport continu a l’AICE.

La ciutat de Cascais, com a ciutat designada per a l’organització del XV Congrés Internacional, s’integrarà al Comitè Executiu en qualitat de membre associat a partir de la propera Assemblea General.

Per la seva part, les ciutats de Granollers, Lisboa, Lomé i Tampere han expressat el seu interès per optar a la reelecció per continuar participant en les tasques del Comitè Executiu, durant els propers 4 anys. Aquestes ciutats, igual que la resta de membres de l’Associació poden presentar la seva candidatura per cobrir les 5 places vacants.

Els requisits que cal complir per part de les ciutats candidates són estar al corrent de pagament de les quotes establertes i tenir una antiguitat mínima d’1 any a l’AICE. Per altra banda, l’assumpció del càrrec comporta el compromís de treballar per a l’extensió i la consolidació de l’Associació així com participar en les reunions que es convoquin aportant idees i suggeriments.

Les ciutats que desitgin presentar la seva candidatura hauran de notificar-ho per escrit al Secretariat (edcities@bcn.cat) abans del 23 de maig, mitjançant una carta signada per l’Alcalde/Alcaldessa, en la qual s’expressi el compromís de la ciutat i les accions de consolidació i extensió que es proposen dur a terme. Les ciutats candidates hauran d’exposar les seves motivacions davant l’Assemblea General, òrgan responsable de l’elecció dels membres del Comitè; per això disposaran d’un màxim de 5 minuts per les seves presentacions.

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Segueix el nostre compte de Twitter

Seguimos construyendo un #León de Primera, una Ciudad Educadora.

Se llevó a cabo la Presentación del Acuerdo de Colaboración entre el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos UNESCO y nuestro municipio.