Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Renovació del Comitè Executiu de l’AICE 2016-2020

Tenim el plaer d’informar-los que a la propera Assemblea General de l’Associació que se celebrarà a Rosario el 2 de juny, es procedirà a la renovació parcial del Comitè Executiu de l’AICE, òrgan de direcció, execució i representació de l’Associació.

09-05-2016    Comitè

Segons l’Article 20 dels Estatuts de l’AICE, el Comitè Executiu es composa d’entre 11 i 15 membres, els quals exerceixen el càrrec per un període de 4 anys que poden ser renovables.

Actualment, el Comitè es composa de 15 membres: Barcelona, Chagwon, Granollers, Guadalajara, Lisboa, Lomé, Lokossa, Medellín, Porto, Rennes, Rosario, Santo André, Sorocaba, Tampere i Torí.

El 2016, finalitzen el seu mandat les ciutats següents: Granollers, Guadalajara, Lisboa, Lokossa, Lomé i Tampere. El Secretariat agraeix a aquests membres del Comitè Executiu la seva feina, las seves contribucions, i el seu suport continu a l’AICE.

La ciutat de Cascais, com a ciutat designada per a l’organització del XV Congrés Internacional, s’integrarà al Comitè Executiu en qualitat de membre associat a partir de la propera Assemblea General.

Per la seva part, les ciutats de Granollers, Lisboa, Lomé i Tampere han expressat el seu interès per optar a la reelecció per continuar participant en les tasques del Comitè Executiu, durant els propers 4 anys. Aquestes ciutats, igual que la resta de membres de l’Associació poden presentar la seva candidatura per cobrir les 5 places vacants.

Els requisits que cal complir per part de les ciutats candidates són estar al corrent de pagament de les quotes establertes i tenir una antiguitat mínima d’1 any a l’AICE. Per altra banda, l’assumpció del càrrec comporta el compromís de treballar per a l’extensió i la consolidació de l’Associació així com participar en les reunions que es convoquin aportant idees i suggeriments.

Les ciutats que desitgin presentar la seva candidatura hauran de notificar-ho per escrit al Secretariat (edcities@bcn.cat) abans del 23 de maig, mitjançant una carta signada per l’Alcalde/Alcaldessa, en la qual s’expressi el compromís de la ciutat i les accions de consolidació i extensió que es proposen dur a terme. Les ciutats candidates hauran d’exposar les seves motivacions davant l’Assemblea General, òrgan responsable de l’elecció dels membres del Comitè; per això disposaran d’un màxim de 5 minuts per les seves presentacions.

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.