<< Projectes guanyadors

ESPOO: Centre d’Aprenentatge Opinmäki

Equipament municipal dissenyat amb la participació activa de la ciutadania que acull una àmplia oferta d’activitats i oportunitats educatives per a persones de 0 a 100 anys.

Espoo, situada a l’àrea metropolitana d’Hèlsinki i amb 280.000 habitants, és actualment la segona ciutat més poblada de Finlàndia i la que registra un creixement més gran. En aquest sentit, s’espera un increment del 24% de la seva població per als propers 15 anys. Seu d’empreses internacionals i de negocis d’alta tecnologia, Espoo és un dels principals vivers d’innovació del nord d’Europa.

L’any 2005, l’Ajuntament d’Espoo es va proposar crear el Centre d’Aprenentatge Opinmäki al barri de Suurpelto, en una àrea residencial nova en construcció, i convertir-lo en un punt d’atracció de la ciutat.

Opinmäki és un equipament municipal pensat per a funcionar, alhora, com a centre d’educació formal i com a seu d’activitats i serveis educatius i culturals adreçats a tota la ciutadania. Un punt de trobada que ha comptat amb la participació activa de la ciutadania tant en el seu disseny com en la seva planificació.

Així, es va crear el Grup d’Usuaris, format per veïns i representants d’institucions i serveis culturals i educatius de la ciutat, que va fer propostes sobre l’ús compartit de les instal·lacions i sobre les normes bàsiques de funcionament, propostes que es van tenir en compte a l’hora de dissenyar l’equipament.

El formigó, la fusta i els maons han estat els principals materials emprats en la construcció d’Opinmäki, concebut com un conjunt d’espais oberts parcialment sense parets i altament flexible. Aquesta amplitud i simplificació dels espais afavoreix un entorn d’aprenentatge obert i fomenta la trobada entre persones de diferents edats i cultures.

De l’oferta existent a Opinmäki cal destacar un centre educatiu infantil, una escola d’educació primària, una escola internacional que ofereix el seu currículum en anglès, un casal juvenil, un poliesportiu, un centre d’educació per a persones adultes, i també un seguit d’activitats culturals organitzades per diferents institucions, clubs i associacions.

A més, hi trobem el Centre d’Aprenentatge Actiu (AKKU, de les sigles en finès), que presta els serveis d’una biblioteca moderna, obert cada dia de 7.00 a 22.00 hores i capdavanter a l’hora d’oferir la modalitat d’autoservei en el préstec de llibres, i l’Espai de Creació (Makerspace), en què els usuaris, independentment de la seva edat, poden experimentar, compartir i aprendre un ampli ventall de coses noves, des de fer impressions tridimensionals fins a costura.

D’aquesta manera, les aules que al matí s’omplen de nens i nenes de les escoles, a la tarda i al vespre acullen activitats organitzades pel centre d’educació per a persones adultes, per entitats culturals o pels mateixos veïns.
Per aquest motiu, a les aules no hi ha pupitres individuals convencionals i tant el vestíbul com l’auditori i el restaurant serveixen per fer-hi conferències, seminaris i actuacions artístiques diverses de teatre, dansa, música, etc.

Aquest equipament, inaugurat l’any 2015, duu a terme una important tasca en la creació del sentiment de pertinença a la comunitat i en l’establiment de lligams socials entre els habitants d’aquesta nova àrea residencial.
Un espai que promou el diàleg, convida a la participació i ofereix noves experiències a persones de distintes edats i de cultures diverses.

A més de ser el cor del barri de Suurpelto, aquest centre educatiu i cultural s’està consolidant com un punt de referència a la ciutat. N’és una mostra el fet que el Centre d’Aprenentatge Actiu ha esdevingut en pocs mesos una de les biblioteques més freqüentades d’Espoo.

Presenta: Ajuntament d’Espoo, Serveis educatius i culturals
Contacte: Sra. Annika Forstén
e-mail: annika.forsten@espoo.fi; opinmaki.info@espoo.fi