Consulta les notícies de premis

  • Carta de Ciutats Educadores

   Monogràfics

   Experiència Destacada

   << Projectes guanyadors

   BARCELONA: Refugis climàtics a les escoles

   El Pla Clima és l’estratègia de la ciutat de Barcelona per fer front al canvi climàtic, amb accions per a mitigar-lo, propostes d’adaptació, de justícia climàtica i el foment de la participació ciutadana. Una d’aquestes acciones és millorar les condicions de confort tèrmic en edificacions i espais públics de la ciutat, incloent-hi la creació d’una xarxa d’espais de refugi climàtic davant les altes temperatures, que pugui garantir la salut i les cures dels col·lectius més vulnerables.

   Amb l’objectiu de mantenir el canvi climàtic com a eix vertebrador del projecte educatiu de l’escola, l’experiència acompanya una proposta pedagògica per a tota la comunitat educativa. Amb una atenció especial al grup de cinquè de primària, com a grup que lidera el projecte dins del centre i promociona la implicació de la resta de la comunitat educativa en el procés participatiu i en altres activitats que es desenvolupen en el marc de l’experiència. D’aquesta manera, el projecte contribueix a l’educació per al desenvolupament sostenible, fomentant una actitud de presa de consciència, corresponsabilitat i compromís de tota la comunitat educativa i la ciutadania.

   Organització: Barcelona, Institut Municipal d’Urbanisme
   Contacte: Enric Cremades Pastor
   E-mail: ecremades@bcn.cat
   Web: https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/escuelas-refugios-climaticos

    

   Consulta el Banc d’Experiències de l’AICE per a més informació.