Consulta les notícies de premis

  • Carta de Ciutats Educadores

   Monogràfics

   Experiència Destacada

   << Premi Ciutats Educadores a bones pràctiques d’Educació ciutadana a través de la Participació

   Editorial

   Vivim temps en què la ciutadania demana una participació més directa en les decisions que l’afecten, reclama ser escoltada i que es tingui en compte la seva veu. Al seu torn, els problemes a què s’enfronten els governs locals són cada vegada més complexos i requereixen la cooperació i la intel·ligència col·lectiva per fer-los front. Per tot això, cal obrir els processos de presa de decisions municipals a la ciutadania i avançar cap a un model de democràcia més deliberativa. D’altra banda, a través de la participació ciutadana es regenera el compromís i la responsabilitat cívica i es reforça el sentiment de pertinença a la ciutat.

   Davant d’aquesta realitat, la segona edició del Premi Ciutats Educadores a Bones Pràctiques d’Educació Ciutadana a través de la Participació es va convocar amb l’objectiu de reconèixer i donar visibilitat internacional a les iniciatives que les ciutats de l’AICE duen a terme per incloure la participació ciutadana com a element educador i vertebrador de les polítiques locals.

   Amb un total de 62 candidatures, procedents de 49 ciutats membre de 12 països i 3 continents, un any més, les ciutats de l’AICE han posat en relleu la seva enorme capacitat d’influir positivament i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Després d’un ardu procés de deliberació, un jurat internacional ha seleccionat tres iniciatives que destaquen per la seva dimensió innovadora, la capacitat de mobilització i l’impacte transformador.

   En aquest sentit, les tres experiències premiades ofereixen mirades complementàries a l’hora de concretar en la pràctica un concepte com la participació ciutadana, tan ampli com polièdric.

   El Pla de Regeneració Urbana del Centre Històric de Gunsan (República de Corea), un projecte holístic de rehabilitació del centre urbà que ha aconseguit harmonitzar passat i futur vinculant les persones residents al territori, apoderar la ciutadania i reactivar l’economia local.

   Xarxes de dones sense violència de León (Mèxic), una iniciativa d’apoderament de les dones en favor de la igualtat de gènere i la lluita contra la violència que ha aconseguit incrementar la consciència sobre els drets de les dones, així com teixir xarxes de solidaritat i suport mutu entre elles.

   I El nostre barri, la nostra ciutat de Setúbal (Portugal), un programa de transformació i millora de la qualitat de vida d’una àrea degradada de la ciutat a través de la participació en la identificació i la resolució de problemes i el foment de la vida en comunitat.

   Des de l’AICE ens agradaria transmetre la nostra felicitació i reconeixement a Gunsan, León i Setúbal. Les seves experiències seran, sens dubte, font d’inspiració per a altres ciutats de la xarxa. De la mateixa manera, fem extensiva la felicitació a les set experiències finalistes, i també a totes les candidatures rebudes. Estem convençuts que, més enllà de les experiències premiades, totes contribueixen a construir ciutats més participatives i educadores.