Consulta les notícies de premis

  • Notícies recents

   Butlletí 31

   14-01-2021

   Carta de Ciutats Educadores

   Monogràfics

   Experiència Destacada

   << Premi Ciutats Educadores a bones pràctiques de convivència a la ciutat

   Jurat

   El Jurat de la 1a edició del Premi Ciutats Educadores a bones pràctiques de convivència a la ciutat va estar compost per les ciutats membre de Rosario (que va assumir la Presidència del Jurat), Granollers i Tampere. El Jurat va comptar també amb la col·laboració de dos experts del món acadèmic i d’un representant de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

   jurat-Ant•nia-Sabart‚sSra. Antònia Sabartés

   Llicenciada en Geografia i en Història Moderna per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha estat directora de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona i secretària general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Actualment, coordina el Fòrum de les Regions de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

   “Conviure és viure junts creant espais de confluència i interessos compartits en la diversitat, que garanteixin la igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes.”


   jurat-Francesc-ArolasSr. Francesc Arolas

   Llicenciat en Sociologia i Màster en Direcció de Màrqueting i Comunicació. Regidor d’Educació i d’Infància de l’Ajuntament de Granollers, des del mes de juny de 2015, càrrec que compagina amb la seva empresa de comunicació corporativa, creada l’any 2007.

   “Quan penso en convivència, en bona convivència, imagino ciutadania compromesa, solidària i cooperativa amb les persones del seu entorn, per fer possible una societat més cohesionada, justa i equitativa.”


   jurat-Giovanni-Allegretti

   Sr. Giovanni Allegretti

   Llicenciat en Arquitectura i Doctor en Planificació urbana, territorial i ambiental per la Universitat de Florència. Actualment, és investigador sènior del Centre d’Estudis Socials (CES) de la Universitat de Coïmbra, sent els pressupostos participatius el seu principal objecte d’estudi. Col·labora amb organitzacions de governs locals com CGLU, l’Associació de Municipis Portuguesos o la Comunitat de Països de llengua portuguesa (CPLP).


   jurat-Laura-AlfonsoSra. Laura Alfonso

   Llicenciada en Ciències Bioquímiques i Farmacèutiques. Actualment, és directora general de la Delegació de Ciutats Educadores per a Amèrica Llatina. Anteriorment, ha exercit els càrrecs de subsecretària general, subsecretària d’Acció Social i directora general del Centre Municipal Districte Sud de la Municipalitat de Rosario.

   “El gran repte actual de les nostres societats és trobar nous i millors camins per conviure. Si aprenem junts, les ciutats tenen futur. Des dels governs locals és prioritari assumir un rol protagonista i actiu en el desenvolupament de polítiques públiques per a la convivència. “


   jurat-Pekka-KivekkasSr. Pekka Kivekäs

   Manager de compres de les àrees d’educació, competència, desenvolupament econòmic de l’Ajuntament de Tampere.

   “La convivència és l’aprenentatge social més important que tenim les ciutats. Hem de tenir-ho en compte en totes les activitats que duem a terme; molt particularment en les activitats educatives de tot tipus que organitzem “.


   jurat-Sheila-GonzSra. Sheila González

   Doctora en Ciències Polítiques i especialista en polítiques educatives i d’immigració.
   És membre de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (Universitat Autònoma de Barcelona) i de l’Institut Infància.

   “La convivència és la finalitat però alhora l’instrument de la lluita contra la segregació i l’exclusió social en favor d’una igualtat d’oportunitats efectiva.”