Consulta les notícies de premis

  • Notícies recents

   Carta de Ciutats Educadores

   Monogràfics

   Experiència Destacada

   << Premi Ciutats Educadores a bones pràctiques de convivència a la ciutat

   Editorial

   La globalització i el creixement urbà comporten, alhora, el repte de garantir un accés equitatiu als serveis bàsics i de donar resposta a les desigualtats creixents. ONU-Hàbitat adverteix del risc que si el creixement urbà no va acompanyat d’una planificació adequada, pot portar a situacions de segregació social i espacial i contribuir al desarrelament i a l’individualisme, deshumanitzant així les ciutats i afectant negativament la seva governabilitat. Per a contrarestar aquests efectes i promoure els lligams socials, pren força la necessitat de fer participar la ciutadania en la definició de les estratègies de desenvolupament, com també en el disseny, la posada en pràctica i l’avaluació de les actuacions de transformació urbana.

   Precisament, la convocatòria del Premi Ciutats Educadores a Bones pràctiques de Convivència a la ciutat respon a la voluntat de l’AICE de destacar models de planificació, gestió i intervenció que contribueixin a eliminar barreres físiques, socials i comunicatives, a reduir conflictes urbans i a evitar la segregació, fomentant la creació de nous lligams socials i el sentit de pertinença a una ciutat que necessita l’aportació de tots els seus habitants.

   Amb aquest premi es vol reconèixer internacionalment la tasca duta a terme per les ciutats de l’Associació i inspirar altres ciutats a l’hora de construir entorns més educadors, inclusius i cohesionats, en què persones de diferents edats, cultures i creences puguin conviure en harmonia.

   Un jurat internacional, format per acadèmics i per representants del Comitè Executiu de l’Associació i de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), va estudiar les 57 candidatures de 45 ciutats d’11 països i 3 continents. La riquesa i la diversitat de les experiències presentades evidencien el potencial educador de les ciutats com a agents actius de transformació social. Després d’analitzar totes les iniciatives rebudes i d’un debat en profunditat, es van escollir les 3 bones pràctiques guanyadores d’aquesta primera edició per la seva contribució, des de diferents àmbits, a una bona convivència a la ciutat.

   El jurat va subratllar la importància de formar una ciutadania activa, implicada en la millora del seu entorn, mitjançant accions pedagògiques i de sensibilització destinades a aprendre a viure junts, a desenvolupar empatia i a adquirir consciencia social.

   També va assenyalar que l ’existència d’espais que convidin al diàleg intercultural i intergeneracional, a l’intercanvi de coneixements, a la posada en marxa de projectes conjunts i a la gestió dels conflictes des de la comprensió mútua i el respecte als valors del pluralisme i la pau, afavoreix una bona convivència. Obrir l’escola a la comunitat i fer de la comunitat una aula d’aprenentatge permet establir vincles de complicitat per a aquesta educació integral i al llarg de la vida que persegueix la Ciutat Educadora.

   Des d’aquí, la nostra enhorabona a Espoo, L’Hospitalet de Llobregat i Saha-gu, ciutats guanyadores del Premi 2016, i el nostre agraïment a totes les ciutats que han participat en aquesta primera edició.