Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Premi Ciutats Educadores 2022

Termini de presentació d’experiències per a optar al Premi Ciutats Educadores 2022 obert. Participa-hi!

02-09-2021    Premi

El Premi Ciutats Educadores té per objectiu reconèixer i donar visibilitat internacional al treball realitzat per les Ciutats Educadores, així com per destacar bones pràctiques que puguin ser font d’inspiració per a d’altres municipis, en la construcció d’entorns més educadors.

El Premi es concedirà a tres experiències innovadores de tres ciutats associades diferents, emmarcades en el tema “Bones pràctiques de promoció de les Cures en la ciutat”.

En grans línies en aquesta quarta edició es posa l’accent en:

  • Polítiques i iniciatives municipals que donin resposta a les necessitats de cures des d’una perspectiva de cicle vital.
  • Polítiques municipals innovadores que apostin per situar les cures com a eix de transformació socio-econòmica des de la perspectiva de l’economia feminista.
  • Iniciatives municipals que fomentin l’educació en torn a la eco-interdependència.

Els municipis que reuneixin els requisits poden presentar un màxim de 2 experiències, enviant la fitxa de candidatura (en els tres idiomes oficials de l’AICE: anglès, castellà i francès) i la carta de suport de l’Alcalde/Alcaldessa a bidce@bcn.cat

Data límit enviament de candidatures: 20 de gener de 2022

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Jornada de trabajo productiva del proyecto infancia y participación https://t.co/uqMHitOn5k.
Mucho aprendizaje y resultados gracias al taller de Marta Martínez de @DDHH_Infancia y al trabajon en equipo @GREM_UB @GREDI_UB @EducatingCities @unicef_es @UDC_gal @ClaraRomeroPer

🖇️Hoy, reunión técnica de Barcelona, Bruselas y Buenos Aires sobre buenas prácticas cívicas/pre – profesionales innovadoras!
🖇️Aujourd'hui, réunion technique de Barcelone, Bruxelles et Buenos Aires pour échanger des bonnes pratiques civiques / pré-professionnelles innovantes!