Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Data límit d’enviada de candidatures al Premi Ciutats Educadores

Recordem a totes aquelles ciutats membres interessades en presentar candidatura al Premi Ciutats Educadores a bones pràctiques de convivència a les ciutats que poden fer-ho fins el 29 de febrer de 2016.

27-01-2016    Edició 2016   Premi

Les Ciutats Educadores porten a terme nombroses accions que propicien la bona convivència. Si vostra ciutat acredita resultats en algun dels següents àmbits, no dubteu en fer-nos arribar la vostra candidatura. Cada ciutat membre pot presentar un màxim de dos projectes per convocatòria, acompanyades d’una carta d’aval de l’Alcalde o Alcaldessa. En aquesta primera edició es premiaran tres experiències de tres ciutats diferents.

Possibles línies d’acció:

  • Interconnexió versus segregació dels barris.
  • Disseny i foment d’espais i oportunitats de trobada.
  • Apropiació col·lectiva d’un espai públic segur, normes compartides de convivència.
  • Foment dels vincles socials i sentit de pertinença a la ciutat. Diàleg intergeneracional, intercultural i interreligiós
  • Convivència veïnal- mediació i resolució de conflictes
  • Intervencions pro-actives per a fomentar la inclusió de col·lectius vulnerables.
  • Accions adreçades a sensibilitzar i a trencar estereotips discriminatoris.
  • Memòria històrica. Restabliment de la pau.

En el marc del XIV Congrés Internacional, que tindrà lloc a la ciutat argentina de Rosario de l’1 al 4 de juny, es donaran a conèixer les experiències premiades i es convidarà les tres ciutats distingides amb el guardó a presentar les seves respectives experiències en una sessió plenària del congrés. Es farà una amplia difusió d’aquestes experiències en les publicacions i els canals de comunicació de l’AICE per tal de destacar la tasca duta a terme i, alhora, inspirar el treball d’altres ciutats i promoure els intercanvis.

Les candidatures seran avaluades per un jurat internacional integrat per membres del Comitè Executiu de l’AICE, un representant de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i dos representants del món acadèmic.

Per a més informació, us adjuntem les Bases i la Fitxa de candidatura del Premi.

Recomanem compartir aquesta comunicació amb els col·legues d’aquells departaments concernits per la temàtica.

Nota important: S’han detectat casos de ciutats que han enviat candidatures al Premi a través de l’aplicatiu d’enviada d’experiències al Congrés. Notifiquem a les ciutats membre que només es tindran en compte aquelles candidatures que es rebin al Secretariat de l’Associació (edcities@bcn.cat) que compleixin les condicions especificades a les Bases (entre les quals hi ha estar al corrent de pagament de les quotes, adjuntar una carta de suport de l’Alcalde de la ciutat, enviar la fitxa en dos dels idiomes oficials de l’AICE, etc.).

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària!

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.