Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Memòria d’Activitats 2015

Ja poden consultar la Memòria d’Activitats 2015 de l’Associació.

26-02-2016    Publicacions

Mitjançant els textos i les imatges que configuren aquesta memòria, pretenem fer visibles la vitalitat i la dinàmica de treball d’aquesta xarxa. No es tracta d’oferir un relat detallat de les accions realitzades per l’Associació i els seus membres sinó de posar en valor aquest esforç col·lectiu.

Les activitats que aquí es descriuen són el resultat d’un procés de treball i aprenentatge, de diàleg i de construcció conjunta que prenen sentit en relació a les transformacions que han generat en les ciutats i persones que hi ha participat.

Confiem que la lectura d’aquestes pàgines doni una visió acurada del treball dut a terme al llarg de 2015 i desitgem que desperti l’interès i la curiositat de noves ciutats i institucions que desitgin sumar-se a nosaltres.

La Memòria d’Activitats es publica en les llengües oficials de l’AICE (anglès, castellà i francès).

Memoria AICE web 2016 ESP
Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.