Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

© Ekvidi (Flickr)

Les Ciutats Educadores atentes als nous reptes derivats de la crisi siriana

Les darreres setmanes Europa i la Mediterrània estan vivint un dels més grans i més ràpids moviments migratoris de la història. Aquesta situació està generant un enorme trasbals a la vida de nombroses persones i ciutats.

15-09-2015    Sense categoria

La Carta de Ciutats Educadores fa menció explícita al caràcter acollidor de les Ciutats Educadores i les mostres d’empatia i solidaritat amb els refugiats sirians no s’han fet esperar.

Els governs locals es troben a la primera línia de la gestió de la integració i la diversitat, ja que són laboratoris d’innovació política i contribueixen a la cohesió social mitjançant les més variades iniciatives i polítiques multidisciplinàries.

Els oferim una mostra d’algunes experiències i documents teòrics que referenciat al banc de dades de l’Associació que poden servir d’inspiració per al desenvolupament de polítiques municipals en favor de la integració.

Podeu consultar les experiències aquí.

Art. 16 de la Carta de Ciutats Educadores

“Les ciutats han de ser conscients dels mecanismes d’exclusió i marginació que les afecten i de les modalitats que revesteixen i desenvoluparan les polítiques d’acció afirmativa necessàries. Atendran d’una manera especial les persones nouvingudes, immigrants o refugiades, que tenen dret a sentir amb llibertat la ciutat com a pròpia. Dedicaran esforços a fomentar la cohesió social entre els barris i els seus habitants de tota condició.”

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.