Exposicions

Des del Secretariat i des de les Xarxes territorials es treballa en el disseny d’accions comunicatives que contribueixin a la consolidació del treball realitzat i al desenvolupament de sinèrgies entre els governs municipals i la societat civil.

Exposicions actuals