Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Entrevista a l’Alcalde de Dangjin, Sr. Hong-jang Kim

Us presentem la versió completa de l'entrevista a l'Alcalde de Dangjin, Sr. Hong-jang Kim, del butlletí 30.

01-10-2019    Sense categoria

Com descriuria la ciutat de Dangjin?

Dangjin està situada al centre de Corea i dos terços de la seva superfície limiten amb la mar. És més gran que Seül i Singapur, amb una superfície de 704 km2 i una població de 170.000 habitants. A escala nacional, Dangjin és líder en sostenibilitat i participació ciutadana i és el primer municipi del país que gaudeix d’autonomia energètica. D’altra banda, el Govern local està reforçant les seves polítiques amigues de la infància i de les dones i també està treballant per convertir-se en una ciutat segura i creativa, de l’educació al llarg de la vida.

Dangjin és una ciutat que ocupa un territori molt extens, on conviuen les realitats urbana i rural. Quines iniciatives s’hi duen a terme per despertar el sentit de pertinença i fomentar la convivència?

El 2014 vaig iniciar el meu mandat com a sisè alcalde electe de Dangjin instaurant un sistema d’autonomia ciutadana. Al principi hi vaig trobar resistències i obstacles, la qual cosa era comprensible, perquè es tractava d’un concepte totalment nou per a la ciutadania… Dangjin és la primera ciutat de Corea amb un sistema d’autonomia ciutadana que serveix d’excel·lent model. Es tracta d’un sistema participatiu per a la ciutadania i els propietaris que es canalitza a través d’assemblees generals de veïnes i veïns, celebrades tant en barris del centre de la ciutat com a les àrees rurals. En aquestes reunions, el veïnat aprova els seus propis programes i decideix conjuntament com els implementarà, de manera que es forja un sentit de responsabilitat ciutadana més accentuat i s’aconsegueix una participació activa.

Actualment, hi ha en marxa catorze programes d’autonomia ciutadana. El 2019 alguns dels projectes que s’hi van dur a terme van consistir en la reconversió de zones en desús en espais per als i les joves i les dones, i també en la transformació d’un parc antic i deteriorat en un parc per a les famílies. Gràcies a aquest sistema, espais del municipi que estaven abandonats s’han reinventat i la ciutat en general ha experimentat un canvi positiu de la mà de la ciutadania.

Per què considera l’educació important per a la seva ciutat?

Com a alcalde de Dangjin, crec que l’educació és la clau per aconseguir un model social sostenible que connecti amb les generacions passades, presents i futures. Per a això, els membres de la societat, és a dir, els i les ciutadanes han de desenvolupar capacitats que els permetin tirar endavant en el seu dia a dia i en l’entorn laboral… En un món on les normes socials, econòmiques i polítiques estan en constant procés de redefinició, l’aprenentatge ha de ser continu i prolongar-se al llarg de tota la vida. Cada vegada són més les ciutats que reivindiquen l’educació al llarg de la vida i que s’han transformat en ciutats educadores, com ho ha fet Dangjin.

Dangjin ha acollit la IX Trobada de la Xarxa Àsia-Pacífic de l’AICE, que ha versat sobre el desenvolupament sostenible. Com s’incentiva des del govern local la corresponsabilitat vers un model de ciutat més sostenible?

Actualment, totes les comunitats del món s’enfronten a una crisi mediambiental: els residus que es generen just davant de casa nostra poden viatjar més enllà de la nostra ciutat i acabar a l’altra punta del món; l’energia basada en el carbó retorna a nosaltres en forma de partícules de pols… Així doncs, què hi podem fer? Per abordar aquesta crisi podem contribuir a la presa de consciència de la ciutadania de la necessitat de canviar els hàbits de conducta i, en aquest aspecte, el paper de l’educació és clau. Amb la intenció d’esdevenir la primera ciutat de Corea energèticament autònoma, l’Ajuntament va crear l’Agència Municipal Energètica, amb la qual col·labora per a la promoció de programes de formació relacionats amb els àmbits de l’energia, l’educació cívica i el medi ambient.

Vivim en una societat individualista i consumista, què poden fer les autoritats locals per promoure la solidaritat i un estil de vida responsable i sostenible?

L’individualisme afebleix la comunitat en una societat capitalista i competitiva. Hem d’admetre que tots som responsables del col·lapse social provocat pel consum desmesurat. En aquest context, els governs locals han d’impulsar polítiques educatives que suscitin competències, tècniques, valors, actituds i comportaments que ajudin la població a desenvolupar un sentiment de pertinença a les comunitats locals i internacionals i a saber prendre les decisions adequades. L’educació és l’instrument més potent per canviar la societat.

Dangjin va entrar a formar part de l’AICE el 2015. Quines van ser les seves motivacions? Quins avantatges aporta formar part d’aquesta xarxa? Quins impactes positius ha tingut a la ciutat la introducció de l’enfocament de ciutats educadores en la governança local?

L’Ajuntament de Dangjin reconeix la urgència de passar a l’acció per construir un futur sostenible. Tot i que els governs estatals són els principals responsables dels objectius de desenvolupament sostenible, en la pràctica, la seva consecució és a les mans de les administracions locals. Els governs municipals són els més pròxims a la ciutadania, per la qual cosa estan més ben posicionats per connectar els objectius internacionals amb les comunitats locals. La política educativa és indispensable per modelar la identitat, el paper i el futur d’una ciutat i l’AICE mostra el camí que cal seguir en aquest terreny. La Carta de Ciutats Educadores és un compromís que totes les ciutats adherides adquireixen. Sobre la base d’aquesta Carta, el Govern de Dangjin ha reforçat les seves institucions i polítiques educatives i ha implementat bones pràctiques gràcies a l’intercanvi i a la comunicació amb altres ciutats membre. Com a alcalde, m’acullo concretament a un dels valors de la xarxa i miro de posar-lo en pràctica: prioritzar sempre les activitats i les iniciatives centrades en les persones.

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Crece el compromiso de nuestra Comunidad Educativa y crecen nuestros Premios Julio Pérez. Hoy lo hemos celebrado en el Pilar Bardem. Gracias por vuestro trabajo por la escuela pública. 💚

#CiudadesEducadoras

Alvear toma protagonismo en la importante red internacional y está entre las 3 ciudades que coordinan las acciones en Argentina.

La red de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras con más de 500 ciudades de todo el mundo,