Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Entrevista a l’Alcalde de Caguas, Sr. William Miranda Torres

L’Alcalde de Caguas defensa l’ús de la ciutat com una aula magna on cada espai serveixi per a fomentar l’aprenentatge continu entre la ciutadania, sense tenir en compte l’edat, el sexe, la classe social o la procedència.

25-05-2016    Publicacions

Caguas és…

Una ciutat que promou el desenvolupament humà apostant per l’equilibri entre els diversos actors de la societat i els àmbits econòmic, democràtic, social i mediambiental.

Quins són els principals reptes i prioritats del govern municipal de Caguas?

Puerto Rico passa per un moment difícil en l’aspecte econòmic a causa de la recessió, l’alt índex d’atur i el deute públic. Per a contrarestar aquests efectes adversos, visibles també a la nostra ciutat, establim un control pressupostari i polítiques públiques tendents a afavorir, entre d’altres, la mobilitat ciutadana, l’educació democràtica, els vincles regionals, el desenvolupament sostenible i la creació d’oportunitats per al jovent.

Per exemple:

  • Els departaments d’Educació Municipal, de Desenvolupament Cultural i d’Esports i Lleure complementen l’oferta educativa formal.
  • Pel que fa a la mobilitat ciutadana, l’any 2011 el govern de Caguas va posar en marxa el Transcriollo, un sistema integrat de transport municipal, amb la voluntat de substituir parcialment l’ús del cotxe privat per l’ús del transport públic, a més de crear carrils bici i de transformar algunes vies urbanes en zones de vianants.
  • S’ha establert una estreta col·laboració entre la Corporació Juvenil per al Desenvolupament de Comunitats Sostenibles i el Centre de Desenvolupament de Productes Agroecològics, on es treballen els productes de la marca Agroinnova. Mitjançant la Corporació, duem a terme projectes agroecològics a la ciutat.

Caguas forma part de l’AICE des de l’any 2009. Com es fa palès aquest compromís a la ciutat?

Alcaldia de Caguas -damian entwistle (Flickr) baixaEl nostre compromís es tradueix en la incorporació dels principis establerts en la Carta de Ciutats Educadores al Pla Estratègic de Segona Generació 2010-2020.

El dret a la Ciutat Educadora: Promovem la participació activa i l’educació democràtica dels nostres estudiants i de la ciutadania en general com a factor principal a l’hora de dur a terme projectes que els afectin d’una manera directa. Les nostres comunitats desenvolupen els seus propis exercicis de participació ciutadana, com també plans estratègics orientats al bé comú, la bona convivència, la solidaritat i el foment dels valors que ens distingeixen com a poble.

Hem engegat programes que promouen la cultura i les diferents disciplines de l’art, diferents esports d’acord amb els interessos i les habilitats dels participants, iniciatives de desenvolupament econòmic adreçades a estudiants i empreses emergents i, també, diversos projectes de l’Oficina de la Dona que tenen com a objectiu la prevenció de la violència masclista i la igualtat de gènere. A més, treballem per promoure l’ús de la ciutat com una aula magna on cada espai serveixi per a fomentar l’aprenentatge continu entre la nostra ciutadania, sense tenir en compte l’edat, el sexe, la classe social o la procedència.

El compromís de la ciutat: Fomentem l’estudi de la nostra història per part dels estudiants i de la ciutadania amb el doble objectiu d’enfortir el seu sentiment de pertinença i de preservar la cultura que ens distingeix com a poble.

Entre les iniciatives dutes a terme per a l’ús dels espais públics, destaquem la de la plaça de Santiago R. Palmer, on un grup de ciutadans es reuneix mensualment sota el nom de la Universitat del Poble per tal de promoure la participació ciutadana en diferents qüestions d’actualitat i on es té en compte l’opinió de tothom, sempre en un marc de respecte i de foment dels valors cívics i ètics.

Promovem pràctiques sostenibles a les nostres escoles i ajudem a la creació d’horts escolars. D’altra banda, oferim assistència tècnica per al desenvolupament d’empreses; n’és un exemple el projecte Agroinnova de la Corporació Juvenil per al Desenvolupament de Comunitats Sostenibles, mitjançant el qual es promouen diferents conreus com una alternativa sostenible i de desenvolupament econòmic per a les famílies, les comunitats i la ciutat.

Al servei integral de les persones: Caguas promou un conjunt de valors que ens distingeixen com a poble, com ara la lleialtat, l’humanisme, la integritat, el compromís, la valentia i el professionalisme, donant impuls a la participació ciutadana, sense fer exclusions de cap mena. Així, les diferents activitats desenvolupades pel govern municipal s’emmarquen en aquests valors. Per a fomentar una bona convivència, és fonamental el respecte entre les parts i la formació cívica, ètica i responsable dels nostres infants i joves i de tota la ciutadania.

En què consisteix el model de govern adoptat per la ciutat?

Considerant que la governança democràtica és l’art de governar amb la gent on la gestió pública és més oberta i on la responsabilitat de governar és compartida entre el govern i el poble, a Caguas valorem i promovem la participació ciutadana a l’hora de planificar, de gestionar i d’avaluar.

L’any 1997, vam començar a implantar el model de governança democràtica mitjançant la creació del Departament d’Autogestió Comunitària, essent Caguas el primer i únic municipi de Puerto Rico que ha pres aquesta iniciativa, emparada per la Llei de municipis autònoms.

L’elaboració del Pla Estratègic de Ciutat va tirar endavant arran d’un procés participatiu dels líders comunitaris, entitats sense ànim de lucre, sector privat i ciutadans en els diàlegs i les converses en cada un dels onze barris. En aquest exercici participatiu i democràtic els líders de les diferents comunitats de la ciutat van analitzar, en grups, les necessitats dels seus barris i van aportar propostes sobre la ciutat del futur que volen.

D’altra banda, administrativament i comunitàriament hem redissenyat l’estructura tradicional del líder polític i, juntament amb els líders comunitaris, hem treballat per garantir l’equitat en la representació i els processos de presa de decisió de les comunitats i de la ciutat. . D’una manera col·lectiva i solidària, govern i ciutadans participen activament en la presa de decisions de les respectives comunitats i de la ciutat, engegant projectes socials, econòmics i d’infraestructura.

Com es fomenta la participació ciutadana?

A Caguas la participació ciutadana arriba a diferents àmbits: des de feines en les quals és la comunitat la que aporta la mà d’obra fins a tasques d’ajut social a veïns que passen per dificultats diverses. Igualment, les associacions de ciutadans col·laboren amb escoles, parròquies, petits comerciants, i altres entitats presents en les seves comunitats per assistir els sectors de població més necessitats, respectant sempre les peculiaritats de cada comunitat.

Per a fer més fort el nostre model de governança democràtica, vam crear, l’any 2015, el Consell Assessor de la Infància i l’Adolescència, amb la voluntat de donar representativitat als infants i adolescents en la política pública de la ciutat i de fer-los participar activament, qüestió que ens agradaria abordar amb altres ciutats de l’AICE.

En què consisteixen els fons de participació ciutadana?

Mitjançant els fons de participació ciutadana, les comunitats poden desenvolupar projectes d’infraestructura, aconseguint així abaratir costos, una major creativitat i el compromís i el sentit de responsabilitat que adquireixen envers el seu propi projecte. Una capacitació contínua els permet complir fiscalment per a poder tenir accés directe a les competències exigides per a l’adquisició de fons públics.

Alhora, l’administració d’instal·lacions esportives, de lleure i comunitàries per part de les associacions de ciutadans genera uns ingressos que són reinvertits en millores socials i d’infraestructures.

D’acord amb les necessitats expressades per les comunitats, el govern municipal pot prioritzar l’ús dels fons públics tenint en compte el model de col·laboració amb què les organitzacions desenvolupen els seus projectes. Això permet reduir notablement la despesa pública i destinar els fons a més projectes.

Caguas aposta per implicar les empreses en un model de responsabilitat social. Podria destacar alguna iniciativa en aquest sentit?

El model de governança democràtica adoptat ha permès implicar tots els sectors en aquelles qüestions que afecten la ciutat. La participació de les empreses en la preparació del Pla Estratègic de Ciutat ha estat rellevant.

Aquest pla ha permès crear una eina per a atreure més empreses a la nostra ciutat: el Codi d’Incentius de Desenvolupament Socioeconòmic de Caguas. Aquest instrument concedeix l’exempció en el pagament de patent, béns mobles i immobles; i requereix que, com a part de la responsabilitat social de l’empresa, aquesta destini el 10% de l’estalvi que li suposen aquestes exempcions a un fons de reinversió en desenvolupament econòmic. Les 44 empreses que fins al dia d’avui s’han beneficiat del Codi d’Incentius han fet l’aportació corresponent al fons de reinversió, la qual cosa ens ha permès impulsar projectes estratègics a la nostra ciutat.

caguas 2682D’altra banda, les empreses de la ciutat col·laboren en iniciatives de desenvolupament social i projectes comunitaris. N’és un exemple el projecte Salons de Bellesa: iniciativa de petites i mitjanes empreses del sector de la bellesa que promouen la prevenció de la violència domèstica en els seus establiments.

De la mateixa manera, dins la iniciativa «Caguas, Ciutat Educadora» desenvolupem el projecte Empresa Educadora, que brinda  a les empreses l’oportunitat de contribuir a la formació tècnica, professional o vocacional dels nostres estudiants.

En què consisteix l’experiència Arrencada Empresarial Juvenil i de quina manera reverteix en la creació de petites empreses?

Evaluación Arranque Empresarial 11El programa Arrencada Empresarial Juvenil té com a objectiu ampliar la visió i el coneixement que tenen el professorat i l’alumnat dels centres escolars de la nostra ciutat sobre la importància de l’educació empresarial. En aquest programa es capacita el professorat sobre diverses pràctiques i estratègies educatives per al desenvolupament de projectes empresarials.

Al seu torn, els alumnes desenvolupen la seva idea de negoci tot posant en pràctica les habilitats i els coneixements que han après. Com a part del procés, competeixen entre ells per tal de motivar la creativitat. Així mateix, tenen l’oportunitat de presentar les seves empreses en un acte final en què poden oferir i vendre els seus productes i serveis. A més, visiten altres empreses per conèixer diferents maneres de portar els negocis i reben xerrades d’empresaris locals.

Els joves també reben orientació sobre el procés de gestió d’un nou negoci i sobre la reglamentació existent al nostre país i a la ciutat pel que fa a permisos, patents, normativa sobre salut laboral i bombers.

Estem convençuts que per a crear una cultura emprenedora, cal començar des de joves. Per això vam engegar aquesta experiència l’any 2014, essent l’únic programa d’educació empresarial a nivell municipal a tot Puerto Rico.

Fotos:
Ajuntament de Caguas
Damian entwistle (Flickr)

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Crece el compromiso de nuestra Comunidad Educativa y crecen nuestros Premios Julio Pérez. Hoy lo hemos celebrado en el Pilar Bardem. Gracias por vuestro trabajo por la escuela pública. 💚

#CiudadesEducadoras

Alvear toma protagonismo en la importante red internacional y está entre las 3 ciudades que coordinan las acciones en Argentina.

La red de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras con más de 500 ciudades de todo el mundo,