Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Entrevista a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Alcaldessa de Ciutat de Mèxic

Us presentem la versió completa de l'entrevista a l'Alcaldessa de Ciutat de Mèxic, Dra. Claudia Sheinbaum, del butlletí 29.

01-10-2019    Publicacions

El lema en què s’inscriu el seu programa de govern és «Ciutat innovadora i de drets», per què aquest lema?

Innovar representa la possibilitat de combinar creativitat i coneixement. En aquest sentit, es pretén que a la ciutat es promogui la utilització dels avenços en el coneixement, la tecnologia, les arts, etc. per millorar la qualitat de vida de la ciutadania; la innovació també representa el reconeixement de la riquesa històrica que hem heretat. Volem innovar en l’àmbit ambiental i social, en l’atenció de problemes a partir de solucions creatives.

Per això, s’està treballant per assegurar el dret a l’educació per a tothom, l’accés als serveis públics de qualitat, l’habitatge digne, la mobilitat, la llibertat d’expressió i nivells de benestar essencials per a qualsevol individu. Emfàticament, s’està pugnant per garantir els drets dels infants i adolescents, de les persones amb discapacitat, de les persones adultes grans, dels pobles i les comunitats indígenes, de les dones i de la població LGBTTTI.

Com a dona electa de la Ciutat de Mèxic, les polítiques d’equitat de gènere tenen un pes important en el seu programa de govern. Com reduiran aquestes desigualtats presents en la societat i el Govern?

Ser la primera alcaldessa electa del Govern de la CDMX és un compromís amb la defensa dels drets humans de les dones, el combat contra la misogínia i contra totes les formes de violència de gènere, i també per treballar en la formació d’una ciutat inclusiva; és indispensable escurçar les desigualtats i brindar oportunitats de desenvolupament per a tots i totes.

La Ciutat de Mèxic és avantguardista en matèria de promoció dels drets de les dones i de reconeixement de famílies diverses. No obstant això, es continuarà treballant amb energia per eradicar la violència de gènere, fer justícia en el cas dels feminicidis, disposar d’accions educatives per a la prevenció de l’embaràs adolescent i promoure l’autonomia econòmica de les dones i el seu apoderament en la societat actual.

Per això mateix, es buscarà la transformació del que avui és la Secretaria de les Dones, per donar-li més estatus i envergadura a les seves accions amb més facilitats per a l’accés a recursos i capacitat d’operació. La mateixa conformació del gabinet de Govern representa una clara mostra que hi ha una ferma convicció per treballar per una societat igualitària.

Vostè planteja la necessitat de construir una nova relació amb la ciutadania i una gestió de govern en què participin els habitants. Com s’està materialitzant aquest govern obert i participatiu?

Resulta essencial que en un govern democràtic hi hagi canals de comunicació i participació de la ciutadania en la presa de decisions que tinguin impacte en les seves condicions de vida. Un exemple en són les audiències públiques, que constitueixen un espai permanentment obert, en el qual com a alcaldessa atenc, escolto i dono suport personalment a les demandes i peticions de la ciutadania.

En paral·lel, s’han enfortit les estratègies i els mecanismes per a l’atenció ciutadana, a fi de millorar l’atenció que brinden les dependències i alcaldies a la població, en matèria de denúncies, peticions i sol·licituds. En aquest sentit, el Govern de la Ciutat de Mèxic, a través de l’Agència Digital d’Innovació Pública (ADIP), ha generat la plataforma del Sistema Unificat d’Atenció Ciutadana (SUAC), que funcionarà les 24 hores els 365 de l’any i podrà fer un seguiment puntual de les sol·licituds de la ciutadania.

L’ús i gaudi de l’espai públic per part de la ciutadania és un indicador de la percepció de seguretat a la ciutat. Quines línies d’acció s’estan impulsant per reduir la inseguretat i retornar els carrers a les persones?

El Programa de Cuadrantes és una estratègia de combat contra la delinqüència i de més proximitat entre la ciutadania i els cossos de seguretat ciutadana. S’ha instrumentat per generar una acció policial més eficaç, així com una supervisió més efectiva sobre cadascun dels elements i equips de les corporacions policials; amb això s’aconsegueix més seguretat per als qui viuen i transiten a la capital del país. A més a més, amb l’estratègia de «Sí al desarmament, sí a la pau» es busca la disminució dels alts índexs de violència, generant consciència en la població sobre els riscos de disposar d’armes de foc. S’han iniciat un seguit de transformacions al Centre de Comandament, Control, Còmput, Comunicacions i Contacte Ciutadà de la Ciutat de Mèxic (C5), en benefici d’una millor atenció a la prevenció i el control de conductes delictives. No obstant això, resulta indispensable emprendre una àmplia estratègia de formació i professionalització dels cossos de seguretat ciutadana que permeti disposar d’elements de seguretat més preparats i sensibilitzats en l’atenció i protecció de la ciutadania, així com per a un combat més efectiu de la delinqüència.

A través de les polítiques públiques s’educa la ciutadania. Quins valors desitja transmetre el seu Govern?

Els valors són característiques positives de gran importància que ens ajuden a ser millors tant individualment com socialment. A la Ciutat de Mèxic s’han establert eixos prioritaris de gestió, com ara: a) igualtat de drets, b) ciutat sostenible, c) zero agressió i més seguretat, d) més i millor mobilitat, e) capital cultural d’Amèrica i f) innovació i transparència. Es pretén que la concreció d’aquests eixos en les accions de govern es tradueixin en una cultura de valors que són importants per a una convivència social harmoniosa. Sense els valors com a referència davant la nostra manera d’actuar individual i vers els altres, les relacions humanes s’afebleixen, ja que no alberguen criteris comuns per a la vida en societat. Es parteix del principi de promoure i treballar perquè el respecte, la justícia, la tolerància, l’equitat, l’honestedat i el benestar, entre d’altres, garanteixin les condicions bàsiques indispensables per a la convivència sana i pacífica de la nostra societat.

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Crece el compromiso de nuestra Comunidad Educativa y crecen nuestros Premios Julio Pérez. Hoy lo hemos celebrado en el Pilar Bardem. Gracias por vuestro trabajo por la escuela pública. 💚

#CiudadesEducadoras

Alvear toma protagonismo en la importante red internacional y está entre las 3 ciudades que coordinan las acciones en Argentina.

La red de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras con más de 500 ciudades de todo el mundo,