Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

© Generalitat de Catalunya

Diada de Sant Jordi

La lectura millora la capacitat lingüística de les persones, i l'escola i la ciutat poden ser determinants a l'hora de formar lectors i despertar el plaer per la lectura.

23-04-2018    Dia Internacional

Sabem que la lectura millora la capacitat lingüística de les persones, i, tot i que adquirits a la família pròpia, l’escola i la ciutat també poden ser determinants a l’hora de formar lectors i despertar el plaer per la lectura. Saber llegir és un dels pilars per a l’adquisició i transmissió del coneixement. Vivim en un món envoltat de lletres. Per això, és important desenvolupar el plaer per la lectura i l’hàbit de llegir.

Les ciutats poden generar espais i moments que afavoreixin la lectura, així com donar a conèixer les biblioteques i el patrimoni de la ciutat al conjunt de la ciutadania. Compartint el plaer per la lectura també es contribueix a la bona convivència i a generar el sentiment de pertinença.

Us presentem experiències del Banc de Documents de l’AICE relacionades amb el foment de la lectura:

Settimo Torinese: Aprofita el potencial de la Biblioteca Arquímedes

Sabadell: LECXIT Sabadell

Chacao: Biblioteca ‘Los Palos Grandes’ per a la trobada ciutadana

Salt: El Pla Lector de Salt

Cieza: Et presto els meus ulls

León: Biblioteca digital mòbil

Podeu consultar més iniciatives al nostre Banc d’Experiències.

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Segueix el nostre compte de Twitter