Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

© UN Women

Dia Internacional de les Dones 2020

Les ciutats, grans i petites, a favor dels drets de les dones.

09-03-2020    Dia Internacional

Aquest any se celebra el 25è Aniversari de la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, que va suposar el compromís de 189 països per a l’adopció de mesures estratègiques per a situar els drets de les dones i el seu empoderament com una prioritat global. Aquest programa visionari va establir la forma d’eliminar les barreres sistèmiques que impedeixen la participació igualitària de les dones en totes les esferes de la vida, pública o privada. El compromís adquirit pels països els commina a generar avenços i a informar-ne periòdicament en les següents dotze dimensions d’especial preocupació: pobresa, educació, salut, violència, conflictes armats, economia, poder i presa de decisions, mecanismes institucionals, drets humans, mitjans de comunicació, medi ambient i la situació de les nenes.

Els esforços desplegats per la Plataforma de Beijing s’han reforçat amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Aquest programa global reitera que sense la igualtat efectiva de les dones i la seva plena participació a la vida pública no serà possible assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), plantejats com l’horitzó de benestar desitjable per a la humanitat.

Tot i que tant la Plataforma d’Acció de Beijing com l’Agenda 2030 són instruments ratificats pels països, els governs locals han mostrat el seu compromís ferm amb els reptes que aquests plantegen. Així les ciutats, grans i petites, han posat en marxa nombroses iniciatives per a contribuir a construir societats on les dones exerceixin amb plenes garanties els seus drets econòmics, polítics, socials i culturals.

Des d’iniciatives que promouen l’eliminació dels obstacles que dificulten la presència de dones en rols de lideratge a l’esfera municipal, mesures de suport per a la seva participació a la vida econòmica local, passant per programes educatius que promouen la igualtat de gènere als jocs infantils, el mosaic d’accions locals articulats per les ciutats contribueix indubtablement a la construcció d’una societat global més igualitària.

Per a celebrar els esforços realitzats per les Ciutats Educadores en favor dels drets de les dones, en aquest Dia Internacional de la Dona us convidem a conèixer en més detall algunes de les iniciatives recollides al Banc d’Experiències de l’AICE:

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Crece el compromiso de nuestra Comunidad Educativa y crecen nuestros Premios Julio Pérez. Hoy lo hemos celebrado en el Pilar Bardem. Gracias por vuestro trabajo por la escuela pública. 💚

#CiudadesEducadoras

Alvear toma protagonismo en la importante red internacional y está entre las 3 ciudades que coordinan las acciones en Argentina.

La red de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras con más de 500 ciudades de todo el mundo,