Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Consulteu la Guia i descarregueu el material gràfic de l'edició 2023!

07-07-2023    Dia Internacional

El pròxim 30 de novembre celebrem la vuitena edició del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, amb el lema: “La cultura, font de creació i aprenentatges a la Ciutat Educadora”.

Les Ciutats Educadores fomentem l’accés a la cultura, assegurant la igualtat d’oportunitats en el seu gaudi; reconeixem les diferents cultures i manifestacions culturals presents al territori i propiciem una educació artística de qualitat, que permeti el desenvolupament personal i col·lectiu. A les nostres ciutats, la cultura i l’art constitueixen una important via d’inclusió social i d’apoderament.

Amb aquesta celebració busquem mobilitzar tots els agents culturals dels vostres municipis en una celebració dinàmica i participativa que promogui el diàleg i serveixi per donar a conèixer les oportunitats artístiques que el municipi ofereix i contribuir a la generació de noves sinergies i aprenentatges.

Ja podeu accedir al web específic per a l’edició 2023 i consultar la Guia amb les orientacions per a preparar la celebració i descarregar el cartell i altres materials:

Més de 350 municipis ja han participat en alguna edició de la celebració.

Comptem amb vosaltres!

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.