Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

© Hpnx9420 (Wikipedia)

Convocatòria a l’Assemblea General de l’AICE de Torí

Totes les ciutats associades han estat oficialment convocades a l'Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dia 13 de març a Torí (Itàlia) –Palazzo di Città, piazza Palazzo di Città 1- a les 14:45 en primera convocatòria i a les 15:00 en segona convocatòria.

13-02-2015    Assemblea

Proposta d’ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
  2. Ratificació d’altes i baixes.
  3. Memòria d’Activitats 2014.
  4. Memòria Econòmica 2014.
  5. Pla d’Acció 2015.
  6. Pressupost 2016.
  7. Informació sobre el XIV Congrés Internacional 2016
  8. Precs i preguntes.

Si la seva ciutat desitja afegir algun altre tema a l’ordre del dia, ho haurà de notificar per e-mail (edcities@bcn.cat) o per fax (+34 93 3427729) al Secretariat abans del dia 2 de març, amb la finalitat d’elaborar l’ordre del dia definitiu.

L’Assemblea s’obrirà amb la conferència “La Ciutat com a ecosistema educatiu” a càrrec del Sr. Andrea Gavosto, director de la Fundació Giovanni Agnelli i, a continuació, tindrà lloc una Taula Rodona d’autoritats locals que compartiran bones pràctiques de Ciutat Educadora. A més, durant el matí del dia 13 està previst un programa de visites a iniciatives innovadores de la ciutat de Torí. Us adjuntem programa complet.

L’acreditació de les delegacions i el lliurament de la documentació s’efectuaran a partir de les 14:45h. Els participants que no siguin els delegats oficials de la ciutat davant de l’Associació hauran d’estar degudament acreditats mitjançant el Formulari de Delegació A. Així mateix, aquelles ciutats que deleguin el seu vot a una altra ciutat membre de l’AICE hauran d’emplenar el Formulari de Delegació B i notificar-ho a la ciutat a qui deleguin el vot. En ambdós casos, s’haurà d’enviar còpia de la delegació al Secretariat de l’AICE, abans del 8 de març. Segons l’article 14 del Reglament Intern, el nombre màxim de vots delegats que pot rebre una ciutat no superarà els deu vots.

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Sense #inversió en la infància no hi ha drets!
Avui acompanyem a @bcn_ajuntament en la presentació dels seus pressupostos amb perspectiva d’infància. Són els resultats de la #inversióeninfància i adolescència en els seus comptes elaborats a partir d'una eina d’UNICEF.

🎯Análisis d 8 experiencias han iluminado💡Prisma Octogonal participación de la infancia q se configura desde principios, razones y pilares para fortalecer su ciudadanía activa @unicef_es
🧶@crespo @msp42650611
#mesteban @ana_novella
👉https://t.co/84yddcKIUu…
👍@JColomer_EDU https://t.co/4c5ERV2iO9

Ara + que mai: com contribuir a una cultura de la Pau, ara i aquí? Ser pacifista al s.XXI, grans preguntes q necessiten de respostesaterrades i compromeses, ara més que mai #monconvuls #compromís #arcadi @EducatingCities @BCNeducadora @JusticiaiPau #repensemjuntesunmónxlapau