Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Convocatòria a la propera Assemblea General de l’AICE a Rosario

Totes les ciutats membre de l’AICE són convocades a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dia 2 de juny a Rosario (Argentina), amb motiu de la celebració del XIV Congrés Internacional de Ciutats Educadores del 1 al 4 de juny a Rosario.

09-05-2016    Comitè   Congressos   Rosario 2016

La reunió se celebrarà al “Centro de Expresiones Contemporáneas”, Paseo de las Artes, 310 – Rosario, a les 17:00h en primera convocatòria i a les 17:15h en segona convocatòria.

Proposta d’ordre del dia:

  • Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
  • Ratificació d’altes.
  • Pressupost 2017.
  • Renovació del Comitè Executiu.
  • Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
  • Informació sobre el XV Congrés Internacional, Cascais 2018.
  • Precs i preguntes.

Si la seva ciutat desitja afegir algun altre tema a l’ordre del dia, ho haurà de notificar per e-mail (edcities@bcn.cat) al Secretariat abans del dia 23 de maig, amb la finalitat d’elaborar l’ordre del dia definitiu.

Així mateix, li recordem que, en cas que vostè no hi pugui assistir, pot delegar el vot. Els participants que no siguin els delegats oficials de la ciutat davant de l’Associació hauran d’estar degudament acreditats mitjançant el Formulari de Delegació A. Així mateix, aquelles ciutats que deleguin el seu vot a una altra ciutat membre de l’AICE hauran d’emplenar el Formulari de Delegació B i notificar-ho a la ciutat a qui deleguin el vot. En ambdós casos, s’haurà d’enviar còpia de la delegació al Secretariat de l’AICE, abans del 30 de maig.

Documents

Formulari de delegació A
Formulari de delegació B

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.