Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Convocatòria a la propera Assemblea General de l’AICE a Lisboa

Totes les ciutats membre de l’AICE són convocades a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dia 11 de març a Lisboa (Portugal), a les 14:45h en primera convocatòria i a les 15h en segona convocatòria.

17-02-2016    Assemblea

La reunió se celebrarà a l’Auditori de la Fundação Montepio, situat a la Rua Áurea / Rua do Ouro, 219, 1100 Lisboa.

Proposta d’ordre del dia:

  • Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
  • Ratificació d’altes i baixes.
  • Memòria d’Activitats 2015.
  • Memòria Econòmica 2015.
  • Pla d’Acció 2016.
  • Informació sobre el XIV Congrés Internacional, Rosario.
  • Precs i preguntes.

L’Assemblea s’obrirà amb la Conferència “Patrimoni, Educació, Cultura i Ciutadania” a càrrec de la Profª Maria Calado, vicepresidenta del Centre Nacional de Cultura de Portugal, i membre del Consell Nacional d’Educació. A continuació tindrà lloc una Taula Rodona d’autoritats locals de Lisboa, Munic i Sao Paulo que compartiran amb nosaltres bones pràctiques de Ciutat Educadora. A més, durant el matí del dia 11 està previst un programa de visites a iniciatives innovadores de la ciutat de Lisboa.

Si la seva ciutat desitja afegir algun altre tema a l’ordre del dia, ho haurà de notificar per e-mail (edcities@bcn.cat) o per fax (+34 93 3427729) al Secretariat abans del dia 1 de març, amb la finalitat d’elaborar l’ordre del dia definitiu. Per raons organitzatives, es prega confirmar l’assistència mitjançant el formulari d’inscripció adjunt. Així mateix, li recordem que, en cas que vostè no hi pugui assistir, pot delegar el vot.

Els participants que no siguin els delegats oficials de la ciutat davant de l’Associació hauran d’estar degudament acreditats mitjançant el Formulari de Delegació A. Així mateix, aquelles ciutats que deleguin el seu vot a una altra ciutat membre de l’AICE hauran d’emplenar el Formulari de Delegació B i notificar-ho a la ciutat a qui deleguin el vot. En ambdós casos, s’haurà d’enviar còpia de la delegació al Secretariat de l’AICE, abans del 7 de març.

 

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.