Sao Paulo 2008

X Congrés Internacional de Ciutats Educadores

Sao Paulo 2008

Construcció de Ciutadania en Ciutats Multiculturals

logoCongresso2008AICE

El X Congrés Internacional de Ciutats Educadores “Construcció de Ciutadania en Ciutats Multiculturals” va celebrar-se a Sao Paulo (Brasil) del 24 al 26 d’abril de 2008.

Els eixos temàtics que van orientar els tallers i les conferències plenàries del Congrés van ser:

  • La ciutat com a espai d’aprenentatge;
  • Inclusió, equitat, drets; i
  • Identitat, diversitat i ciutadania.

700 congressistes de 77 ciutats de 12 països diferents van compartir experiències, reflexions i projectes en una cita que va fer possible la visita de diferents experiències educadores que es desenvolupen en centres socials, barris, faveles i museus de la major metròpolis d’Amèrica Llatina: Sao Paulo.

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.