Lió 2006

IX Congrés Internacional de Ciutats Educadores

Lió 2006

El lloc de les persones a la ciutat

Logo-Lyon-redEl IX Congrés Internacional de Ciutats Educadores va celebrar-se a Lió (França) del 14 al 16 de setembre de 2006.

800 congressistes assistiren als tallers i conferències plenàries d’un Congrés que es va estructurar al voltant de 4 eixos temàtics:

  • l’educació al llarg de tota la vida: educació formal i no formal.
  • Relacions humanes a la ciutat: viure junts, democràcia i igualtat.
  • Els espais urbans i els temps socials.
  • La cooperació entre les ciutats.

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.