Curitiba 2024

XVII Congrés Internacional de Ciutats Educadores

Curitiba 2024

«Sostenibilitat, innovació i inclusió a la ciutat educadora: transformant el present»

El Congrés Internacional de Ciutats Educadores tindrà lloc del 21 al 24 de maig de 2024 a Curitiba. Una gran oportunitat per compartir idees i bones pràctiques sota el lema “Sostenibilitat, innovació i inclusió a la Ciutat Educadora: transformant el present”.

Consta dels eixos temàtics següents:

  1. Sostenibilitat social: inclusió i pluralisme cultural;
  2. Sostenibilitat ambiental i econòmica: innovació i transformació dels territoris;
  3. Educació per a la sostenibilitat;

Modalitats de participació:

  • Taller o workshop: presentacions d’experiències agrupades al voltant d’un tema comú, amb una durada d’aproximadament 10 minuts;
  • Diàlegs directes o speaker corner’s: presentacions en grups més reduïts d’aproximadament 5 minuts situats en diferents racons del palau de congressos;
  • Presentacions en pòsters mitjançant pantalles intel·ligents.

Termini per a l’enviament d’experiències: entre el 5 de juny i el 30 de setembre de 2023, mitjançant el formulari disponible al següent enllaç.

Les experiències rebudes passaran per un procés d’avaluació i selecció per part del Comitè Científic del Congrés.

Entre el 15 i el 30 de novembre de 2023 s’informarà de quines experiències han estat seleccionades i en quina modalitat.

T’esperem del 21 al 24 de maig de 2024 a Curitiba!

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.