Barcelona 2014

XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores

Barcelona 2014

Una ciutat Educadora és una ciutat que inclou

1.100 representants de 188 ciutats de 34 països van participar en el XIII Congrés Internacional de l’AICE “Una Ciutat Educadora és una ciutat que inclou”  que va tenir lloc a Barcelona del 13 al 15 de novembre de 2014, coincidint amb el 20è aniversari de la creació de l’Associació.

El tema del Congrés es va estructurar a través de 3 subeixos temàtics:

  • La inclusió com a dret. La ciutat com a promotora de benestar i oportunitats vitals.
  • Participació i compromís ciutadà. La ciutat com a espai de convivència, diàleg i relació.
  • La ciutat com a espai d’innovació i creativitat.

Mitjançant conferències, presentació d’experiències, taules rodones d’alcaldes i experts del món universitari i visites d’estudi es va abordar el rol de la educació, entesa en un sentit ampli, com un instrument essencial per al desenvolupament personal i col·lectiu i la millora de la convivència i la solidaritat. Així mateix, vam celebrar el vintè aniversari de l’Associació.

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Segueix el nostre compte de Twitter

Unable to load Tweets