Andong 2022

XVI Congrés Internacional de Ciutats Educadores

Andong 2022

"Ideant el Futur de l'Educació a la Ciutat: Innovació´, Tradició i Inclusió"

El XVI Congrés Internacional de Ciutats Educadores tindrà lloc a Andong (Corea) del 25 al 28 d’octubre de 2022. Us hi esperem!

El Congrés té per objectiu debatre i intercanviar bones pràctiques sobre com construir Ciutats educadores sostenibles d’una manera holística on coexisteixin passat, present i futur.

El valor de l’educació radica en una adequada comprensió de la naturalesa humana i en oferir suport a les persones perquè puguin desenvolupar el seu potencial plenament, fomentant unes condicions de vida basades en la igualtat i la justícia. L’educació ha de tenir per objectiu formar persones completes capaces d’abordar els reptes que es plantegin tant en l’àmbit individual com comunitari.

A més d’aprendre de l’experiència acumulada per la ciutat d’Andong, les persones assistents podran participar en conferències inspiradores i compartir i intercanviar bones pràctiques en una dinàmica d’aprenentatge entre parelles d’iguals.

El Congrés tindrà per eixos:

  • Tradicions i identitat: aprenent del passat
  • Inclusió i empatia: construint una ciutat per totes les persones a través de l’educació i els valors 
  • Tecnologia i innovació social: fomentant una ciutat sostenible centrada en les persones

Pròximament us facilitarem més informació sobre la presentació de bones pràctiques i com es durà a terme el congrés.

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.