Rubí

© Ayuntamiento de Rubí Ciutat de la comarca del Vallès Occidental situada a la zona interior de l’àrea metropolitana de Barcelona. La riera homònima travessa la ciutat, que està delimitada al nord pels contraforts de la Serralada prelitoral. La seva economia es basa en el sector serveis i en la indústria concentrada als polígons. A partir de 1950, la seva població va experimentar un gran creixement gràcies a la immigració. Rubí gaudeix d’una àmplia xarxa de comunicacions per carretera i ferrocarril.

Dades de contacte