Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Assemblea General de l’AICE

El 22 de maig a les 17:30 (hora local a Curitiba) | 22:30h CET, en modalitat híbrida. No hi faltis!

06-05-2024    Assemblea

El Comitè Executiu convoca una Assemblea extraordinària el 22 de març a les 17.15 en primera convocatòria i a les 17.30h en segona convocatòria (hora local al Centre d’Esdeveniments Positivo de Curitiba, Brasil) per votar, entre d’altres, la modificació de l’Article 36 dels Estatuts. Aquesta convocatòria respon a una petició de les Xarxes Portuguesa i Brasilera, d’incorporar el portuguès com a quarta llengua oficial de l’Associació.

Tenint en compte tant els beneficis com l’impacte econòmic que pot implicar per a tots els membres la introducció d’una nova llengua oficial, el Comitè creu convenient que aquesta modificació estigui recolzada per la signatura d’un acord de col·laboració entre les Xarxes i el Comitè Executiu.

L’acord, que està sent ultimat pels respectius gabinets jurídics, estableix un període de transició de tres anys i una sèrie de compromisos per fer sostenible la mesura durant aquest període.

L’Assemblea General extraordinària que es convoca tindrà caràcter híbrid, de manera que totes les ciutats de l’Associació puguin expressar la seva opinió sobre aquesta decisió important.

Ordre del dia proposat:

  • Lectura i aprovació de l’acta anterior
  • Altes
  • Aprovació del Codi Ètic
  • Modificació de l’Article 36 dels Estatuts de l’AICE (*).
  • Precs i preguntes.

(*) per poder votar aquest punt en l’ordre del dia de la pròxima reunió, l’acord de col·laboració anteriorment esmentat haurà d’estar signat per totes les parts.

Les qüestions de l’Assemblea General Extraordinària que requereixin vot es votaran d’acord amb l’Art. 18 dels Estatuts, mitjançant la plataforma de votació on-line de Kuorum. Cada ciutat disposa d’UN vot.

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.