Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

25 Anys de la Carta de Ciutats Educadores

El 30 de novembre de l'any 1990 es va celebrar a Barcelona el Primer Congrés Internacional de Ciutats Educadores, el qual va concloure amb la proclamació de la Carta de Ciutats Educadores.

18-11-2015    Sense categoria

Amb aquest manifest es pretenia consensuar una definició sobre el concepte Ciutat Educadora i suggerir àmbits i línies d’actuació comuns.

Aquest mes la Carta compleix 25 anys. Durant aquest llarg recorregut, a més d’estimular un procés ampli i democràtic de debat, propostes i mobilització en l’àmbit local, la Carta ha generat un diàleg internacional al voltant del seu contingut conceptual i molt especialment a l’entorn de les estratègies que es necessiten per adoptar-la i fer-ne promoció.

La Carta de Ciutats Educadores convida les ciutats a situar l’educació en el centre de les seves polítiques i a articular els esforços de tots els agents educatius -públics, socials i privats- que incideixen en el territori. Es pretén amb això integrar totes les oportunitats d’educació formal, no formal i informal que es donen a la ciutat, en un marc de diàleg i col·laboració.

El temps ens concedeix la possibilitat de canvi i, al llarg d’aquests 25 anys, el món i les ciutats han canviat, i amb ells nosaltres.

El món s’ha anat configurant com eminentment urbà i les ciutats, per la seva legitimitat, representativitat, flexibilitat i capacitat d’adaptació, s’han consolidat com el nivell administratiu més proper i eficaç per resoldre els problemes de la ciutadania. Paral·lelament, s’han multiplicat les xarxes de governs locals per compartir informació i coneixements. En aquest context, les Ciutats Educadores s’han dotat de l’AICE, instància que els permet desenvolupar relacions de complementarietat amb altres ciutats, intercanviar experiències i criteris i analitzar qüestions i problemes comuns, alhora que els ofereix una tribuna i un reconeixement internacional que reforça el seu treball local.

Avui resulta impensable creure que els coneixements bàsics adquirits durant la infància i la joventut siguin suficients per a tota la vida, ja que la ràpida evolució de les nostres societats exigeix ​​una actualització permanent del saber. Això ens motiva a les Ciutats Educadores a seguir treballant en pro d’una educació de qualitat, inclusiva i equitativa i a seguir fomentant oportunitats de formació permanent per a tots i totes al llarg de la vida.

Moltes felicitats pel camí recorregut i molts ànims per continuar avançant!

 

Marina Canals
Secretària General de l’AICE

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.