portada-formacio

Formació

Mitjançant el Seminari Ciutat Educadora i Governança Local, l’AICE pretén conscienciar els responsables polítics del potencial educatiu que tenen les polítiques portades a terme per les diferents àrees i serveis municipals i fomentar l’articulació de polítiques de caràcter transversal, així com l’establiment de col·laboracions entre els Governs Locals i la societat civil.

El seminari es desenvolupa en 3 sessions. Una primera sessió interna en la que participen responsables d’alt nivell, de departaments, serveis, agències o empreses municipals. Una segona sessió, oberta a la ciutat, amb la participació de representants de la societat civil.

Ambdues sessions tenen un doble caràcter: formatiu i prospectiu. Formatiu en el concepte de Ciutat Educadora i prospectiu en el concepte d’explorar i descobrir els potencials educadors implícits de les diverses àrees i serveis de la ciutat, així com analitzar els potencials de col·laboració entre els diferents actors urbans que comparteixen els principis de la Carta de Ciutats Educadores. Les sessions comprenen una conferència introductòria i un taller.

Una tercera sessió té lloc entre l’equip de l’AICE i els responsables del municipi, i serveix per a fer una avaluació dels anteriors tallers i per a acordar un nombre reduït d’accions possibles (noves relacions o formes d’organització, futurs projectes, etc.) per a ésser implementades, posades en marxa o impulsades en un període relativament breu  pel Govern Municipal.

Notícia destacada

20171025_123248

Palamós rep el Seminari de Formació “Ciutat Educadora i Governança Local”

El 25 d’octubre, personal polític i tècnic de l'Ajuntament de Palamós d'àrees molt diverses van reflexionar al voltant de la Carta de Ciutats Educadores i la seva aplicació en les polítiques públiques. [...]

Videos

Formació a Praia