Contacte

Associació Internacional de Ciutats Educadores

c/ Avinyó 15
08002 Barcelona
Tel. 93 342 77 20 / Fax. 93 342 77 29
E-mail: edcities@bcn.cat