Banc d’Experiències

Banc de dades que conté més de 1.000 experiències, que il·lustren diferents concrecions dels principis de la Carta de Ciutats Educadores, les quals són consultables en els 3 idiomes oficials de l’Associació: anglès, castellà i francès.