<< La voz de los Alcaldes y Alcaldesas

Gandia

Regidora de polítiques educatives i de joventut Sra. Laura Morant

Gandia pertany a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) i la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores (RECE) des de setembre del 1996.

Des de l’esmentada anem participant en la mesura del que ha sigut possible en els seus encontres estatals i internacionals, on hem pogut compartir experiències per contribuir al benestar educatiu de la nostra ciutat.

Gandia va ser ciutat coordinadora de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores per al període entre 2011 i 2013 i va ser elegida per a organitzar el XI Encontre en el 2013, fet que va permetre acollir els actes que organitzen des de la RECE en aquests anys.

El fet de ser la seu coordinadora suposa que totes les reunions que realitzaven els municipis que formaven part de l’organització en aquell moment, es van celebrar a Gandia, de manera que la ciutat va ser el centre de l’educació durant dos anys, albergant encontres, tallers i grups de treball per a tractar mesures de millora, propostes, activitats… per a les ciutats educadores.

A més, l’any 2013, Gandia es va celebrar el congrés estatal d’aquesta infraestructura educativa, al qual assistiren els representants de diferents ciutats  a l’estat espanyol i les més importants, com és el cas de Sevilla, Madrid o Barcelona, entre moltes altres.

Gandia va participar en el XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores 2014, que va tindre lloc en la ciutat de Barcelona. La participació de Gandia en aquestes jornades es fonamenta en una mirada ampla envers l’educació, en entendre que una ciutat educadora és aquella en què l’educació esdevé un instrument essencial per al desenvolupament personal i col·lectiu de les persones, així com per reforçar la convivència i la solidaritat.

Això és el que es va voler expressar amb el lema d´aquest XIII Congrés, una ciutat educadora és una ciutat que inclou tots els elements possibles per afavorir una educació de qualitat per a totes les edats. Les ciutats van compartir coneixements i experiències i van avançar plegats en la construcció de ciutats més justes que no deixen ningú enrere, ciutats pensades per a les persones i construïdes amb les persones.

A Gandia, apostem i defensem ensenyament públic, gratuït, democràtic, inclusiu, laic, coeducador i valencià. Que conjugui la qualitat i l’equitat, de manera científica i crítica, i ajuda al desenvolupament general de tot l’alumnat de qualsevol etapa educativa.

Nosaltres entenem l’Educació com un servei públic de qualitat fonamental per garantir la cohesió social, i no correspon només a l’escola, sinó al conjunt de la societat. Es tracta d’un treball compartit entre família, escola i entorn.

L’educació és un dret constitucional que es desenvolupa des del mateix moment del naixement, i és obligació de les administracions públiques, independentment del seu color polític, facilitar els mitjans adequats per possibilitar-ne l’accés de totes les persones independentment de la procedència social, cultural, ètnica o econòmica. Gandia ha estat i és una ciutat educadora per excel.lència que ha treballat de valent per portar noves infraestructures educatives a la ciutat i millorar la qualitat de l’ensenyament, tot i que sempre han estat autonòmica competència educativa.

Coincidirem que les transformacions socials, econòmiques i culturals experimentades per la nostra societat en la darrera dècada plantegen nous reptes i majors exigències a les quals cal donar una resposta per a millorar la qualitat de l’educació. Cal realitzar un diagnòstic seriós dels principals problemes del nostre sistema educatiu i organitzar debats amplis i honestos que ens ajuden a definir les mesures necessàries per poder resoldre’ls. Un debat en què tots puguin aportar la seua experiència i les seues idees i del qual sorgisca consens més gran possible.

Per tant, les polítiques educatives del nostre municipi hauran de donar resposta a les necessitats que es plantegen, potenciant el concepte de poble/ciutat educador/a.

Sorgeix no obstant això, la necessitat d’enfortir la comunitat educativa, fomentant la participació en els principals àmbits de decisió en matèria educativa i propiciant i potenciant els espais on poder exercir-la.

Cal, amb coresponsabilitat amb la Generalitat i la ciutadania, enfortir el paper educatiu dels ajuntaments, col·laborant amb escoles i instituts per a l’aplicació del seu projecte educatiu; insistint en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i la importància que tot el món hi puga accedir; integrant les diferents perspectives de la formació permanent (educació bàsica, educació per al treball i cultural o per a la ciutadania) i la formació d’adults. I insistint també en la necessitat d’augmentar les ajudes destinades a l’estudi

És imprescindible donar suport a la funció educativa de les famílies (espais de debat familiar, col·laboració amb les AMPA), i donar suport a l’educació més enllà dels espais i els horaris escolars.

Entre totes i totes podem contribuir a millorar la nostra realitat educativa i aconseguir eixa educació de qualitat pensada per a les persones.

Sigue nuestro Twitter

El feed de Twitter no está disponible en este momento.
  • AICE
  • Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.
  • Avinyó 15, 4ª planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720
  • edcities@bcn.cat
  • Ver mapa